Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpixLise Åserud

Rapport: Milliardbesparelser med digital byggesaksbehandling

En rapport fra Oslo Economics konkluderer med at digital byggesaksbehandling både gir milliardbesparelser, bedre tjenestekvalitet og næringsvekst.

– Vi er svært fornøyde med resultatet, og ikke minst det gode samspillet med tjenesteleverandørene som har vært en de viktigste suksessfaktorene i dette prosjektet, sier prosjektleder Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) i en pressemelding.

DiBk gjennomførte i 2012 en innovativ anskaffelse av det som først het ByggLett, og som senere ledet til utviklingen av Fellestjenester BYGG.

Dette er tjenesteplattform for innsending og validering av digitale byggesøknader, og eByggesak, som er saksbehandlingsmodul for mottak og behandling av digitale byggesøknader i kommunene

Til nå har 60 prosent av landet kommuner tatt i bruk løsningen.

I rapporten fra Oslo Economics konkluderer de med at det har gitt store besparelser: 

  • ByggLett synes å være klart samfunnsøkonomisk lønnsomt. Netto nåverdi av prissatte virkninger av Fellestjenester BYGG er på mellom 5,6 og 8,2 mrd. kroner, skriver Oslo Economics.
  • Anskaffelsen kan i tillegg bidra til betydelige positive spredningseffekter gjennom både GeoLett og Fellestjenester PLAN.
  • Anskaffelsen fikk bistand fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). LUP var avgjørende for at Dibk valgte å gjennomføreByggLett, og spilte således en viktig rolle for den påfølgende prosessinnovasjonen på området.
  • Anskaffelsen har bidratt til at næringsvekst. Flere av aktørene som oppgir at de har fått økt omsetning som følge av anskaffelsen, og én aktør oppgir at de har økt omsetning med om lag 20 millioner årlig som følge av Fellestjenester BYGG.

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, beskrive behovet og overlate løsningen til markedet.

– Den tette dialogen med leverandørene underveis har gjort at vi tidlig har kunne rette opp feil og stadig blitt utfordret på å legge til rette for god funksjonalitet, sier Olaug Hana Nesheim i meldingen.