Ole-Petter Thunes (fra venstre), Erik Spilsberg og Daniel Wiesenberg. Foto: RIF
Ole-Petter Thunes (fra venstre), Erik Spilsberg og Daniel Wiesenberg. Foto: RIF

Rambøll-rådgiver kåret til årets ildsjel i RIF

RIFs hederspris «Årets Ildsjel» ble denne uken tildelt samferdselsrådgiver Erik Spilsberg fra Rambøll.

Det skriver Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en pressemelding fredag.

Prisen «Årets Ildsjel» gis til en person i RIF-miljøet som har bidratt ekstraordinært til å synliggjøre verdien av rådgivende ingeniørers kompetanse og styrke bransjens omdømme og rammevilkår. Erik Spilsberg, som til daglig jobber som rådgiver i Rambøll Trondheim, fikk utdelt prisen av styreleder i RIF, Ole-Petter Thunes og leder for RIF Trøndelag Daniel Wiesenberg denne uken.

– Erik Spilsberg har vist en ekstraordinær evne til å formidle faglig kompleksitet på en forståelig og pedagogisk god måte. Han har alltid stilt opp og bidratt med sin faglige ekspertise på temaer som har omhandlet samferdsel i RIFs næringspolitiske arbeid gjennom ti år, sier Ole-Petter Thunes i en kommentar til utdelingen.

Spilsberg har, ifølge pressemeldingen fra RIF, vært en sentral fagekspert på samferdsel i alle foreningens «State of the Nation»-rapporter siden første publisering i 2010.

– Gjennom sin faglige tyngde og grundighet har Erik spilt en viktig rolle i utviklingen av «State of the Nation»-rapportene som har evnet å sette vedlikeholdsetterslepet og behovet for oppgradering på den offentlige agendaen. Resultatet er blant annet at det er flyttet flerfoldige milliarder på statsbudsjettet til fornyelse på det norske jernbane- og veinettet. Mye av æren for dette tilskriver vi Erik Spilsberg, sier Thunes.

Med prisen følger det grafiske trykket «Hjem til hytta» av kunstneren Kristian Finborud.