Birgitte Hille avdelingsleder for Analyse arkitektur på Kristiansandkontoret mottar signert avtale med Helse Sør Øst RHF. Foto: Rambøll

Rambøll inngår avtale med Sørlandet sykehus

Avtalen innebærer diverse rådgiving og administrative tjenester innen bygg og eiendom, samt utarbeidelse av reguleringsplaner og konsekvensutredninger.

- Dette er en viktig og stor oppgave for oss. Her får vi brukt våre lokale krefter på Kristiansandkontoret i kombinasjon med ekspertise fra resten av Rambøll. Sykehus er et satsningsområde for oss, og å få tildelt denne type oppdrag er en bekreftelse på at vi har den riktige kompetansen, sier Birgitte Hille.

Med utgangspunkt i gjeldende områderegulering og eksisterende situasjon, herunder ny reguleringsplan for ny bro over Otra, skal leverandøren utarbeide planprogram og illustrasjonsplan, vist som 3D-modell. Planarbeidet skal ivareta kommunens visjon om en helsebydel og sykehusets langsiktige utvikling av sykehusområdet på Eg

Arbeidet skal utføres som oppdrag for Sørlandet sykehus HF, men utføres i samråd med både Kristiansand kommune og andre offentlige etater.

Arbeidet er estimert å vare i fire år. Avtalen kan forlenges med inntil to år (1 +1).