Illustrasjon: Insenti

Rambøll blir med Strøm Gundersen på Kommunegården i Sandvika

AF Gruppens datterselskap, Strøm Gundersen, har valgt Rambøll som rådgiver i samspillsentreprisen for totalrehabiliteringen av Kommunegården i Sandvika for Bærum Kommunale Pensjonskasse.

Første fase og forprosjekt som innebærer riving av eksisterende bygningsmasse er allerede i full gang, og skal være fullført i oktober 2020. For Rambøll innebærer dette alle rådgivende tjenester, bortsett fra elektro, VVS og brann. Rambøll har også prosjekteringsledelsen i forprosjektet i samarbeid med Strøm Gundersens egne ressurser, skriver rådgiveren i en pressemelding.
- Vi er veldig fornøyd med å få være en del av et slikt et slikt stort og viktig prosjekt sammen med Strøm Gundersen. De er en de virkelig solide og toneangivende entreprenørene i regionen, og vi har jobbet godt med dem tidligere. Derfor er vi veldig glade for å være med på arbeidet med å gjenreise dette symbolbygget i Bærum, sier seksjonsleder Harald Sæves Johansen i Rambøll i meldingen.

-For oss som entreprenører på slike store prosjekter er det nødvendig at alle parter har en god forståelse av hva prosjektet skal levere og hva som regnes som et vellykket resultat. Vårt mål for oppdraget er å sikre et godt samspill, hvor kvalitets- og bærekraftsambisjoner får prioritet. Strøm Gundersen har gode erfaringer Rambøll som samarbeidspartner, og ser det som en styrke at dette samarbeidet er velutviklet og integrert også når vi skal bygge om Kommunegården i Sandvika, sier daglig leder hos Strøm Gundersen, Arne Riise.

Den nye Kommunegården vil ferdigstilt være på rundt 33.500 kvadratmeter. Kommunegården skal etter ombygging ha en kapasitet på cirka 1.300 aktivitetsbaserte arbeidsplasser.