Ragbakken

Til venstre prosjekteringsleder Espen Drange som har vært hoveddriveren for utarbeiding av planen for Takt-produksjonen. Til høyre Veidekkes prosjektleder Rune Holm.Veidekkes prosjektleder Rune Holm.
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Holonlogo

Holonlogo

Norconsultlogo

Norconsultlogo

Mlogo

Mlogo

SimexRør

SimexRør

Fløysvik

Fløysvik

FiresafeThermax

FiresafeThermax

LieBlikk

LieBlikk

Optimeralogo

Optimeralogo

Boligprosjektet Ragbakken består av 72 leiligheter med tilknyttet parkeringsanlegg. Her har byggherren og deres arkitekt ønsket å legge inn ekstra kvalitet i prosjektet, som ligger midt mellom by og land.

Fakta

Sted: Madla i Stavanger

Prosjekttype: Bolig

Bruttoareal: 10.928 BRA inkludert parkering

Byggherre: Ragbakken Bolig

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 159 millioner kroner

Arkitekt: Holon Arkitektur

LARK og tekniske planer: Multiconsult

Rådgivere: RIB, RIG, RIBfy: Norconsult l RIBr: Branncon l RIA: Brekke & Strand

Underentreprenører og leverandører: Stillas: Aluhak Stavanger l Hulldekker: Block Berge Bygg l Ventilasjon: Brødrene Aase l Rørlegger: Simex Rør l Elektro: Vaco Elektro l Tømrer: Byggmester Tore Ravndal l Kjøkken: Friestad Kjøkken & Interiør l Tegl og flis: Murmester Heskje l Maler: Odd Fløysvik Malerfirma l Parkett: Parkett og Gulv l Balkongrekkverk og innglassing: Arq Design l Beslag og rekkverk: Lie Blikk l Stål: SL Mekaniske l Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Betongsaging: Sørvest Betongsaging l Branntetting og fuging: Firesafe Thermax Rogaland l Gulvstøp: Vikeså Golv l Taktekking: Rogaland Tak l Betong/asfalt: Velde Betong l Stikking: Stitek l Port, dører og lås: Brann og Rømning l Leieutstyr: Ramirent l Avfallshåndtering: Norsk Gjenvinning l Blomsterkasser: DS Service Sveis l Byggvask: Alliance Plus l Heis: TKS Heis

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Bydelen Madla har alltid vært blant Stavangers mest populære, og de to boligblokkene i Ragbakken ligger med kort avstand fra kjøpesenteret Madla Amfi, samt golfbanen og turterrenget rundt Stokkavannet.

Prosjektets to bygg står langs tilkomstvegen i en slak skråning. Det ene byggets hoveddel er fem etasjer med en mindre to-etasjers del i vinkel. Dette har uteområde på taket. Det andre bygget er seks etasjer. Øverste etasje på hovedbyggene er i flukt med hverandre, og det er parkeringskjeller under begge. På baksiden er en jordbrukseiendom, på fremsiden ligger riksvei 509, skjult av en støyskjerm.

Byggherre er Ragbakken Bolig AS, som ga totalentreprisen til Veidekke Entreprenør.

God byggeprosess

Leilighetene varierer i størrelse, fra to-roms, til fem- og seks-roms leiligheter. Prosjektet var planlagt realisert gjennom ulike byggetrinn, men ble så godt mottatt at byggingen gikk fortløpende.

– Denne kontinuiteten ble et positivt bidrag inn i prosjektet, forklarer Veidekkes prosjektleder, Rune Holm.

Tidligere sto det gamle forsvarsbygg på tomten. De var revet da arbeidet startet september 2019. Tomten har grei tilgjengelighet, men med eksisterende vann, - avløp- og overvannsledninger tvers gjennom. Løsningen ble å etablere en kulvert for ledningene langs støyskjermen, på den private siden av støyskjermen.

Fra råbygg til hjem

– Dette har vært et kjekt prosjekt, sier Holm, som har vært med fra starten.

– Vi har vært en god gjeng her og jeg savner det litt, nå når det akkurat er slutt. Samtidig er det koselig å være ved prosjektet når det har gått fra byggeplass til bolig. Overgangen er så tydelig. De harde byggelysene er vekke, nå lyser de varme kveldslysene fra hjemmene. Fremfor lukten av rå betong, kjenner vi på duften av ferdig middag, beskriver han.

Felles verdier

Leilighetene leveres nøkkelklare. Veidekke har gått forbefaring med alle kundene to uker før overlevering, for å være sikker på at de overleverer det de skal.

– Vi bruker mye tid på siste finish. Samhandlingen med byggherren har også vært veldig bra. Om ikke det fungerer, fungerer ingenting. I Veidekke er vi veldig fornøyd med at byggherren og vi deler mye av de samme verdi-ene. Og når vi skal gå befaring med kundene, og levere opp til forventing, er det godt å være samkjørte, sier prosjektlederen.

Han forteller at byggherren har vist en vilje til å sette seg godt inn i brukerperspektivet. Det har vært både utfordrende og motiverende for entreprenøren, men er likevel noe de setter pris på.

Vektlegger prosessen

Han peker også på et godt samspill med underleverandørene og dem imellom.

– Når vi tildeler underentrepriser betyr selvfølgelig pris mye, men i Veidekke har vi tydelige verdier og vi er opptatt av å finne underentreprenører med samme verdisett.

Mye å hente

Presisjon og effektivitet oppnås blant annet ved at mye ble pakket per leilighet, planlegging og prefabrikasjon. Gode logistikkplaner reduserte behovet for mellomlagring, og svalgangene har blitt brukt både til lagring av byggematerialer og kildesortering. Prosjektet har levert en sorteringsgrad på 90 prosent.

Rune Holm forklarer hvordan noen av fagene har vært veldig ivrige og pusher dem innen dette, blant annet har noen av de nye tømrerne vært pådrivere.

I prosjektet har Veidekke benyttet metodikken «Involverende Planlegging» for å inkludere og ansvarliggjøre samarbeidspartnerne i planleggingen av fremdriften.

– I dette prosjektet har under-entreprenørene vist en enorm vilje til samspill og gjennomføring, forteller Holm.

Selve arbeidet ble gjennomført etter «Takt-produksjon». Det er en form for Lean-system, som bygger på definerte tidsperioder, hvor det skal gjennomføres et bestemt stykke arbeid. Arbeidet utføres en-faglig, håndverkerne skal komme til rent bord til avtalt tid, og forlate arealet like rent.

Imponerende resultat

– Variabelen er antall håndverkere som underentreprenørene benytter på de ulike postene. De starter gjerne de enkelte produksjonene med tre - fire mann. Så kan de begynne å redusere arbeidsstyrken i arbeidslaget etter hvert som de høster erfaring, beskriver prosjektlederen, og understreker at planen fungerte meget bra.

Uforutsette utfordringer

Den vel gjennomarbeidede logistikkplanen beskrev hvordan kjøkken fra den norske leverandøren, med deler levert fra Danmark, skulle stå plassert i leilighetene på gitte tidspunkt. Da leverandøren gikk konkurs, ble det bråstopp.

– Vi fant en ny kjøkkenleverandør, Drømmekjøkkenet Kopervik, men det gikk tid både å finne dem og for dem å starte produksjonen. Resultatet var at vi måtte snu en del på produksjonen. Konkursen var en kjedelig opplevelse, men det ble løst godt av entreprenørene, sier Veidekkes prosjektleder.

Også korona ble en utfordring, spesielt knyttet til leveransen av materialer og elbilladere.

– På den positive siden må jeg skryte av mine nye kollegaer i vår nyoppstartede tømmeravdeling, som virkelig har fått sving på sakene. Jeg ønsker også å trekke frem samspillsavtalen vi har med maleren Odd Fløysvik i prosjektet, som en suksess. Det skyldes nok mest at de er supre folk, sier Rune Holm.

Solid og varig

Bærekonstruksjonen er av betong. Utvendige vegger er tekket med tegl og panel. Rekkverkene er av glass og det er innglassing med foldedører. De innvendige veggene er malt gips, leilighetene har parkett og fliser. Energi til oppvarming hentes gjennom luft til vann-varmepumper, og fordeles med viftekonvektorer eller gulvvarme.

Uteområdet er en kombinasjon av beplantning, støpt betong og heller. Planteområdet er innrammet av cortenstål og det er lekeapparater, gummibelegg samt en pergola med vindruer. Det er også lagt en del penger i felles uteområdet på taket på den lavere delen av bebyggelsen. Her er det skapt et miljø med benker og blomsterkasser av corten, levert av et lokalt sveisefirma.


Flere prosjekter