Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har mottatt en liste med innspill fra Norsk rådmannsforum. De ber om mer penger til å dekke kostnader til reformen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Rådmenn mener framtidige kommunereformer må styres mer av staten

Norges rådmannsforum mener forskjellene i Kommune-Norge har blitt større etter reformen, og de mener neste runde må blir sterkere styrt av staten.

– Veldig mange store (kommuner, red.anm.) har blitt større, mange små er som før. I store deler av landet er det veldig få sammenslåtte kommuner og veldig mange små. Andre steder har man slått sammen kommuner som i nordnorsk eller vestlandsk sammenheng er ganske store. Det er også brukt tvang i slike tilfeller. Alt dette framstår tilfeldig, sier leder Hugo Thode Hansen i Norsk rådmannsforum til Nationen.

Forumet har levert en liste med ti innspill til kommunalminister Monica Mæland (H). Der kommer det fram at rådmennene mener forskjellene i Kommune-Norge har blitt større etter kommunereformen. De mener også at framtidige reformprosesser må være sterkere styrt av staten.

Hansen sier at det er vanskelig å forstå hvorfor det er brukt tvang i kommunesammenslåinger i ett tilfelle og ikke i et annet.

– Vi tror at hvis staten er klarere på hva som er målet, og hva de nye kommunene skal være, vil det være mer forutsigbart, sier forumslederen.

På listen til Mæland ber de blant annet også om mer penger for å dekke kostnader til reformen.

Leder Ole Gustav Narud i Lokalsamfunnsforeningen mener rådmennene med innspillet tar en langt større rolle enn de bør, og han sier han tror ikke rådmennene har sine kommuner med seg når de krever tvangssammenslåing.