Rådgjevande ingeniør VVS

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler mulig gjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Firma Multiconsult
FylkeVestland
StedStord
Søknadsfrist06.06.2021

Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor etter ein rådgjevande ingeniør for VVS, master eller bachelor innan energi og miljø. Det er ein fordel om du er etablert i Sunnhordland.

Som tilsett hos oss vil du bli ein del av eit veldrive kompetansenettverk med samkøyrte fagområde som er i front på alt frå digitale arbeidsprosessar til prosjektgjennomføring.

Multiconsult har i fleire undersøkingar vist seg å vere ein av dei mest attraktive arbeidsgjevarar i bransjen, både blant studentar og erfarne. Er du nysgjerrig på kvifor?

ARBEIDSKVARDAGEN I EI AV DEI MEST ATTRAKTIVE RÅDGJEVARVERKSEMDENE I NOREG

I rolla som VVS-ingeniør vil du kunne ta del i store, komplekse og tverrfaglege prosjekt innan bygg og anlegg og landbasert akvakultur.

Hos oss vil du få vere med og vidareutvikle vårt VVS-miljø. Vidare ønskjer me å leggje til rette for at du får ein arbeidskvardag med utviklande og interessante arbeidsoppgåver som bidreg til fagleg og personleg utvikling. I Multiconsult har me eit utstrakt fagleg samarbeid på tvers av kontora våre for å gjere nytte av dei beste tilgjengelege løysningane til ei kvar tid.

Dine arbeidsoppgåver vil hovudsakleg vere knytt til prosjektering og rådgjeving for våre offentlege og private kundar. Typiske arbeidsoppgåver vil vere:

 • Rådgjeving i tidlegfase, prosjektering og oppfølging av VVS-tekniske anlegg
 • Utarbeide kravspesifikasjonar og beskrivelsar
 • Oppdrags- og disiplinleiing
 • Berekningar og analysar for varme, ventilasjon og sanitærtekniske installasjonar
 • 3D-modellering i teikneprogrammet Revit
 • Tverrfagleg koordinering mot eksterne og interne arkitekt- og rådgjevarmiljø
 • Deling og kompetanseutvikling gjennom vårt tverrfaglege rådgjevarmiljø

KVA ØNSKJER ME AV DEG

 • Du har høgskule-/ universitetsutdanning, eventuelt anna relevant utdanning kompensert med erfaring
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du er flink til å formulere deg, munnleg og skrifteleg
 • Du er kreativ og løysningsorientert
 • Du har erfaring med 3D-modellering og teikningsproduksjon
 • Du er fagleg trygg og interessert i faget
 • Du tar initiativ, søker kunnskap og er framoverlent
 • Du er uredd og sjølvgåande
 • Du er positiv og kommuniserer godt med kollegaer og kundar

BLI EIN DEL AV MOGLEGGJERINGSKULTUREN I MULTICONSULT

Mogleggjeringskulturen i Multiconsult handlar om erfaring, rett kompetanse og rett kompetansesamansetjing. Kanskje er det akkurat deg me treng på laget?

Er du ein person med gode samarbeidseigenskapar som likar å jobbe i tverrfagleg team? Har du eit brennande fagleg engasjement, samt interesse og forståing for andre involverte fagområde? Da kan det vere akkurat deg me leiter etter.

KVA MEIR KAN ME TILBY DEG?

 • Spennande og langsiktige karrieremoglegheiter
 • Ein god balanse mellom arbeid og fritid
 • Eit inkluderande og sosialt arbeidsmiljø. Me meiner at godt samhald og trivsel på arbeidsplassen er vegen til effektive og motiverte medarbeidarar. Difor tilbyr me mellom anna bedriftsidrettslag med varierte tilbod, ulike sosiale arrangement og avdelingsturar.
 • Lyse og trivelege arbeidslokale med felles kantine saman med dei andre føretaka i Kunnskapshuset
 • Godt utstyrt treningsrom
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar, samt aksjespareprogram
 • Fem vekers ferie, fri i romjula og i påskeveka, samt fleksibel arbeidstid
 • Firmahytter rundt om i landet

Multiconsult avdeling Stord er det største rådgjevarmiljøet mellom Bergen og Stavanger. Me tilbyr rådgjevartenester til privat og offentleg sektor, med hovudtyngde innan industri og bygg- og eigedom. Me er om lag 50 medarbeidarar på Stord, som arbeider med over 10 ulike fagområde.

Er du den rette for jobben? Ikkje nøl med å sende inn ein søknad, me handsamar søknader fortløpande, og gler oss til å høyre frå deg!

For ytterlegare informasjon om stillinga, ta kontakt med Alf Egil Hollund, gruppeleiar VVS, tlf 45 21 08 11 eller Steinar Kjerpeseth, seksjonsleiar bygg og industri, tlf 99 24 37 90.

Søk stilling

Vis flere stillinger: