Rådgiver/seniorrådgiver drift og vedlikehold

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 870 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist14.08.2020

Statsbygg skal være best på bygg med mening og være med på å forme morgendagens bygge- og eiendomsnæring. Statsbygg har ansvar for drift og vedlikehold av 2,8 millioner kvadratmeter offentlige formålsbygg og har stort fokus på utvikling av fag, metoder og prosesser.

I drifts- og vedlikeholdsavdelingen er vi på jakt etter en rådgiver/seniorrådgiver som kan bidra til at vi holder høyt faglig nivå innenfor drift og vedlikehold av bygg, og til at vi evner å ta i bruk moderne teknologi på en god måte i våre prosesser.

Du vil bli en del av seksjon for drifts- og vedlikeholdsfaglig rådgivning hvor det er 17 medarbeidere som jobber med faglig utvikling og rådgivning. Arbeidssted er Oslo men du vil også samarbeide med kolleger på Statsbyggs lokalkontor i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Lede/støtte arbeid i faglige nettverk
 • Jobbe med risikoanalyser og kontrolltiltak
 • Bistå med implementering av digitale verktøy og smart teknologi
 • Delta i overordnet arbeid i Statsbygg med tverrfaglige arbeidsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå
 • Det er ønskelig med 5 års relevant erfaring, gjerne fra BAE-næringen, men også søkere med kortere erfaring vil vurderes
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Dyktig i samarbeid og kommunikasjon
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og initiativrik

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av de mest spennende eiendommene i Norge
 • Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for utvikling innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologi
 • Opplæring internt via Statsbygg kompetanse og eksterne kurs
 • Stillingen lønnes i kode 1434 rådgiver /1364 seniorrådgiver fra kr. 500.000,- til 750.000,-
 • For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Håkon Harv

assisterende direktør drift og vedlikehold

948 35 676

Søk stilling

Vis flere stillinger: