Rådgiver økonomi

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca. 200 medarbeidere. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på Helsfyr, med en flott kantine, trimrom - og utsikt over hele Oslo!

Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Les mer om Undervisningsbygg her www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no

Firma Undervisningsbygg Oslo KF
FylkeOslo
Søknadsfrist21.03.2019

Bli kjent med Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg søker deg som skal bidra til at foretakets budsjettering og rapportering opprettholder høy kvalitet. Du vil ha en viktig rolle i den løpende overvåkningen av den økonomiske utviklingen i vår Eiendomsavdeling og yte bistand innen regnskap og økonomistyring. Du vil inngå i et godt team i Eiendomsavdelingen som består av fire seksjoner; Forvaltning, Vedlikehold, Eiendomstjenester samt Drift, energi og miljø. Undervisningsbygg er i konstant utvikling og vi ønsker at du skal være med på å styrke økonomistyringsfunksjonen i vår Eiendomsavdeling.

Vi er resultatorienterte og trives med høyt tempo, samtidig som vi legger stor vekt på det gode samarbeidet - vil du være med på å gjøre oss enda bedre?

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver vil være:

 • Utarbeide årsbudsjett og økonomiplan for drift og investeringer i samarbeid med seksjonene
 • Utarbeide månedsrapporter, tertialrapporter, årsberetning og andre rapporter etter behov
 • Oppfølging og avslutning av investeringsprosjekter
 • Utføre regnskapsoppgaver i avdelingen, herunder fakturering, viderefakturering og omposteringer
 • Utvikle gode budsjett- og rapporteringsprosesser i avdelingen som sikrer medvirkning, kvalitet og etterlevelse
 • Bistå med å forberede saker til behandling i Undervisningsbyggs styre
 • Delta i prosjektarbeid der det er behov for økonomisk kompetanse
 • Følge opp budsjett- og rapporteringsområdet i avdelingen

Kvalifikasjoner

Stillingen krever høyere økonomisk/administrativ utdanning fortrinnsvis på sivil/masternivå. Relevant erfaring sammen med personlige egenskaper kan kompensere for manglende formell utdannelse. Du må ha gode IT-kunnskaper og særlig god kjennskap til Excel. Du liker å jobbe i team og har evne til å presentere skriftlig og muntlig. Det er en fordel om du har kjennskap til og erfaring fra Agresso.

Egenskaper

 • Du er en gjennomfører med gode samarbeidsevner og nøyaktighet
 • Du er resultat- og serviceorientert med evne til å engasjere og følge opp samarbeidsrelasjoner internt
 • Du er analytisk anlagt, strukturert, målrettet, fleksibel og endringsvillig
 • Du er positivt innstilt med evne og vilje til å jobbe i et team

Vi tilbyr

I Undervisningsbygg vil du kunne utvikle deg faglig og få mye ansvar og innflytelse. Samtidig vil du bli del av et sosialt, hyggelig og kompetent arbeidsfellesskap som skal bygge skoler vi kan være stolte av. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og konkurransedyktige betingelser, med blant annet fleksibel arbeidstid, 37,5 time pr. uke, og gode pensjons- og personalforsikringer.

Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen

Maren Ormestad Christiansen

fungerende eiendomsdirektør

Telefon 948 06 010

Søk stilling

Vis flere stillinger: