Rådgiver Investering og analyse

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca. 200 medarbeidere. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på Helsfyr, med en flott kantine, trimrom - og utsikt over hele Oslo!

Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Les mer om Undervisningsbygg her www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no

Firma Undervisningsbygg Oslo
FylkeOslo
Søknadsfrist28.11.2018

Er du genuint opptatt av analyse og strategi, samt interesserer deg for hva som har betydning i et langsiktig bærekrafts- og eiendomsperspektiv? Vil du være med og gjøre oss smartere? Da kan du være rett person for oss.

Undervisningsbygg har høye ambisjoner om å utvikle og forvalte bærekraftige eiendommer som dekker brukernes behov. Avveininger og valg skal sees i et langsiktig perspektiv og ivareta både økonomiske, miljømessige og brukermessige hensyn. Som stor flergangsbyggherre og eiendomsforvalter har vi en unik mulighet til å høste erfaringer, både fra gjennomføring av prosjekter og bygg i bruk, som igjen kan benyttes til kontinuerlig forbedring og å gjøre mer kvalifiserte valg.

Et viktig ledd i vår strategiske satsning er opprettelsen av en ny seksjon "Investering og analyse" som skal bidra til å realisere størst mulig nytteverdi for Oslo kommune. Evne til å tenke helhet og jobbe på tvers av alle fagmiljøene i Undervisningsbygg er det aller viktigste for å lykkes. Til dette fagmiljøet søker vi nå etter både en erfaren senior rådgiver og en rådgiver som skal være med på å bygge opp og utvikle analysemiljøet. Du vil være med på å meisle ut kursen for ny seksjon for investering og analyse, i et svært dyktig fagmiljø som jobber i alle faser og på alle nivå innen bygg og eiendom.

De neste fire årene skal det investeres 12,7 mrd, i tillegg til drift og vedlikehold av nær 1,5 mill m2 bygningsmasse.

Undervisningsbygg er en kompetent, profesjonell og konkurransedyktig leverandør av skolebygg. Og du er bestemt på å gjøre oss enda bedre.

Les mer om hvordan vi styrker kompetansen med egen seksjon på investering og analyseLes mer om våre tanker rundt hvorfor vi bygger en egen seksjon for ivaretakelse av lønnsomhet i et livsløpsperspektivLes mer om vår Miljø- og energistrategi for 2018-2020

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i et faglig sterkt analysemiljø som samarbeider nært med alle ledd i organisasjonen fra porteføljestyring, tidligfaseutredninger, prosjektgjennomføring til forvaltning, drift og vedlikehold
 • Videreutvikle metodikk, systematikk og verktøy i analysearbeid
 • Markedsvurderinger, kostnadsestimering, LCC-analyser, kost/nytte-vurderinger, usikkerhetsanalyser, miljøanalyser
 • Fasilitere og delta i evalueringer, erfaringslæring og opplæring

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk- eller økonomisk utdannelse på mastergrad nivå
 • Kompetanse og erfaring fra LCC-beregninger og/eller kalkulasjon
 • Kompetanse og erfaring innen eiendomsledelse og/eller byggeprosjekter
 • Bred innsikt i eiendomsbransjen
 • Lang relevant erfaring og personlige egenskaper kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning

Egenskaper

 • Utviklingsorientert, analytisk og målrettet
 • Evne til å skape resultater i samarbeid med andre på tvers i organisasjoner
 • Gode kommunikasjons-, samarbeids- og fremstillingsevner
 • Evne til å motivere og engasjere medarbeidere
 • Stillingsbrøk: 100%
 • I Undervisningsbygg vil du utvikle deg faglig og få ansvar og innflytelse. Du vil bli en del av et sosialt, hyggelig og kompetent arbeidsmiljø som sammen skal sørge for at den rekordstore byggeaktivitet på skoleområdet i Oslo gjennomføres på en så god måte som mulig. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og
 • konkurransedyktige betingelser, med blant annet fleksibel arbeidstid, 37,5 time pr. uke, og god pensjons- og personalforsikring.
 • Lønn etter avtale

Klikk her for å lese mer om hvordan det er å være ansatt i Undervisningsbygg

Klikk her for å se vår spennende prosjektportefølje

Søknader behandles av Cruit AS på vegne av Undervisningsbygg.

Spørsmål om stillingen

Baard Langballe

Rådgiver Cruit AS

Telefon 969 11 870

Søk stilling

Vis flere stillinger: