Rådgiver internrevisjon

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist21.04.2019

Internrevisjonen (IR) evaluerer og bidrar til forbedring av prosesser og tiltak som er etablert for risikostyring og måloppnåelse i Statsbygg. IR rapporterer direkte til administrerende direktør og bistår ledelsen i utøvelse av god virksomhetsstyring. Arbeidet er basert på anerkjente internasjonale standarder for utøvelse av internrevisjon (IIA IPPF). Virkeområdet til IR dekker hele Statsbyggs virksomhet.

Vi søker rådgiver med interesse for virksomhetsstyring og god forståelse for internrevisjon.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, utføre og rapportere operasjonelle revisjons- og rådgivningsoppdrag
 • Delta i risikovurderinger og utarbeidelse av revisjonsplaner
 • Bidra i periodisk rapportering
 • Bidra til videreutvikling av internrevisjonsfunksjonen
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Minimum 2 års relevant dokumentert erfaring
 • Fordelaktig med sertifisering (CIA, CISA, CRMA, diplomert internrevisor). Søkere forventes eventuelt å gjennomføre relevant sertifisering innen rimelig tid etter tiltredelse.
 • Fordelaktig med god forståelse innen virksomhetsstyring/risikostyring/prosjektstyring/ internkontroll
 • Fordelaktig med kunnskap om offentlig regelverk (virksomhets-/økonomistyring i staten, offentlige anskaffelser etc.)
 • Den utvalgte kandidaten må kunne oppnå sikkerhetsklarering og autorisasjon for nivå HEMMELIG i henhold til lov om nasjonal sikkerhet
Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne som skaper tillit
 • Analytisk med evne til å se sammenhenger og sørge for helhetlig forståelse
 • Skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Selvstendig og initiativrik
 • Strukturert og resultat/-løsningsorientert
 • Ivareta faglig og personlig integritet
Vi tilbyr
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig profesjonelt eiendomsmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordning, fleksitid og støtteordninger for trening
 • Hovedkontor sentralt beliggende i Byporten ved Oslo Sentralstasjon
 • Stillingen lønnes i stillingskoden som rådgiver fra 500 000,- til 650 000,-,. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning vurderes

Kontaktinformasjon

Richard Nylen

avdelingsdirektør

917 38 258

Søk stilling

Vis flere stillinger: