Rådgiver innkjøp

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist22.10.2023

Statsbygg søker nå etter to dyktige og lærevillige medarbeidere til rollen som rådgivere for innkjøp og avtaleforvaltning med oppstart i august 2024. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring er inndelt i fem seksjoner. Avdelingen har et overordnet ansvar for virksomhetsstyring, økonomistyring, regnskap, lønn og anskaffelser. Rådgiverstillingene vil være plassert i Seksjon for innkjøp og avtaleoppfølging. Seksjon for innkjøp og avtaleforvaltning har en strategisk, utøvende og koordinerende rolle innenfor anskaffelser. Seksjonen har herunder ansvar for anskaffelse og forvaltning av rammeavtaler, i tillegg til rådgivning og
gjennomføring av andre anskaffelser av varer og tjenester blant annet fra arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkervirksomheter samt IKT og andre administrative tjenester.

Forbedring av anskaffelsesfunksjonen i Statsbygg er et satsningsområde. Som rådgiver vil du kunne jobbe både med oppgaver innenfor utvikling av anskaffelsesområdet samt anskaffelser og/eller kontraktsforvaltning. Som rådgiver vil du samarbeide med alle deler av vår organisasjon spredt over hele landet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede gjennomføring av anskaffelser
 • Forvaltning av rammeavtaler
 • Innkjøpsfaglig rådgivning, veiledning og internkontroll
 • Delta i utviklingsarbeid og kompetansefora

Seksjonen er under utvikling og andre arbeidsoppgaver kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå fortrinnsvis innen rettsvitenskap, økonomi eller ingeniørfag
 • Interesse for regelverket for offentlige anskaffelser
 • God digital kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Relevant jobberfaring (f.eks. internship) vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Strategisk, analytisk, nøyaktig og helhetsorientert tilnærming
 • Løsningsorientert med evne til å omsette teori til praksis og god gjennomføringsevne
 • Initiativtaker med positiv innstilling til utfordringer
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Kandidaten får være med på et spennende arbeid med utvikling av anskaffelsene i en av Norges største og mest profesjonelle utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltere.
 • Store muligheter for videre utvikling og læring i et engasjert og hyggelig arbeidsmiljø
 • Overtidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og støtteordning for trening
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og
 • innendørs sykkelparkering og garderober
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen avlønnes til kr 575 000,- i året.

Kontaktinformasjon

Astrid Hillestad

avdelingsdirektør anskaffelser

Telefon: 92200420

Søk stilling

Vis flere stillinger: