Rådgiver/ingeniør

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen og direktoratet skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosess i næringen, i kommunene og blant bolig- og byggeiere.

Vi har i dag 90 ansatte og har kontorer i Oslo og på Gjøvik. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

FirmaDirektoratet for byggkvalitet (DiBK)
FylkeOslo
Søknadsfrist30.05.2021

Direktoratet har ansvar for å føre tilsyn med byggevarer, heis og løfteinnretninger. Målet for arbeidet er å bidra til at produkter og byggevarer som brukes i norske byggverk har de riktige dokumenterte egenskapene, og at bransjen er seriøs og har like konkurransevilkår. Vi jobber med utredninger og regelverksutvikling, veileder om regelverket, bistår kommunene i deres tilsyn i byggesak, og vi er ansvarlig for regelverket for sikkerhetskontroll av heis.

Vi søker etter en rådgiver/ingeniør i et 1-års vikariat som kan ta del i arbeidet med å forberede, gjennomføre og følge opp tilsyn. Tilsynet står foran store og spennende utfordringer, det utvikles stadig nye produkter og produksjonsmetoder. Digitalisering og nye måter å bygge på gjør sitt inntog, i tillegg endres distribusjonen av byggevarer. Byggebransjen har store forventninger til produkttilsynet og direktoratet vil prioritere dette arbeidet. Regelverket er teknisk komplisert og bygger for en stor del på harmoniserte standarder. Stillingen gir derfor gode muligheter for å jobbe med utfordrende problemstillinger. Du vil bli del av et sterkt fagmiljø innen tilsyn og regelverksutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Forberede tilsyn
 • Bidra i gjennomføring og oppfølging av tilsyn
 • Gi veiledning og informasjon om regelverket, både skriftlig og muntlig
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master- eller bachelornivå, fortrinnsvis bygningsteknisk fagområde eller rettsvitenskap
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har

 • Erfaring fra bygge- eller anleggsnæringen, eller kommunal byggesaksbehandling
 • Erfaring fra tilsyn
 • Kunnskap om og erfaring med kvalitetsarbeid, sertifisering eller standardisering

Personlige egenskaper

 • Engasjert og opptatt av å skape resultater
 • Strukturert og ryddig
 • Kommuniserer godt og evner å samarbeide på tvers av fagområder og bygge relasjoner
 • Åpen for endring og nye måter å arbeide på

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i et godt og hektisk arbeidsmiljø på et område som får stor politisk oppmerksomhet
 • Muligheter for faglig utvikling i et bredt sammensatt faglig miljø
 • God pensjons, forsikrings- og boliglånsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Lønn etter Statens regulativ som rådgiver kr. 515.000 – 650.000 per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstiden, tjenestetelefon og fem ukers ferie
 • Moderne og hyggelige lokaler i Oslo sentrum
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.

Vi deltar i statens inkluderingsdugnad og oppfordrer kvalifiserte søkere som har nedsett funksjonsevne eller hull i CV om å søke. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli brukt til statistikkformål jf. regjeringens inkluderingsdugnad.

Regler i offentleglova om rett til innsyn i søkerlister, gjelder for direktoratet. Du som søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

Kontaktinformasjon

Hanne Kofstadmoen

Avdelingsdirektør

99 62 62 62

hak@dikb.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: