Rådgiver Bane

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare – hver dag!

Firma Rambøll
FylkeOslo
Søknadsfrist28.04.2019

Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse innen fagområder knyttet til jernbane og/eller sporvei, dine språkferdigheter, din reiselyst, og samarbeidsvilje i en stilling hvor du kan bruke ditt spesialfelt innen jernbane. Vi søker kandidater til flere spennende stillinger i Rambølls bane-avdeling. For denne rollen trenger du erfaring med et eller flere fag innen jernbane, gjerne erfaring med ERTMS eller CBTC, sporplanlegging, kapasitet, tele eller RAMS. Har du signalingeniørkurs eller erfaring med BIM er det en fordel. Du kan også utnytte din flerfaglige forståelse, kunnskap om verktøy og evne til å se muligheter til å automatisere, i nasjonale og internasjonale prosjekter. Er du vår nye Rådgiver bane? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Bane-avdeling

Som vår nye Rådgiver bane blir du en del av avdeling Bane, med fire seksjoner, som dekker fagene Signal, prosjekteringsledelse, RAMS, spor, kapasitet, tele og tverrfaglig jernbaneteknikk. Vi er ca. 40 medarbeidere og jobber med store tverrfaglige og enfaglige prosjekter, og i prosjekter hos kunder, f.eks. Bane NOR og Sporveien. Prosjektene er varierte, og arbeidsoppgavene som rådgiver vil variere ettersom prosjektene varierer i størrelse og kompleksitet.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

Variere fra fag til fag. Men kan være;

  • Faglig bidrag innen ditt /dine spesialfagområder
  • Tverrfaglig rådgivning
  • Digitalisering og automatisering
  • Prosjekteringsledelse
  • Vurdere risiko og mulighet
  • Utføre komplekse analyser i datamodeller inklusiv BIM

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Master/Bachelor innen relevante tekniske fag
  • Erfaring fra infrastrukturprosjekter, helst innen bane
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk, gjerne også tysk

I denne rollen vil det være en fordel om du også har lyst til å jobbe internasjonalt, er fremoverlent og proaktiv, og evner å se oppgaver utover det du er satt til å gjøre.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 28.04.2019.

Har du spørsmål?

Kontakt Kristin Archer Lohne, Seksjonsleder Signal 91171475, Kristin Fleisje, Seksjonsleder Jernbaneteknikk 93009348, Hanne Sønstabø, Seksjonsleder prosjekteringsledelse og RAMS 98429917

Søk stilling

Vis flere stillinger: