Rådgivende ingeniør innen bygningsfysikk, Bergen

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1200 ansatte. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeVestland
StedBergen
Søknadsfrist12.11.2020

Vil du ha en sentral rolle i utviklingen av bærekraftige prosjekter? Kan du lede større og mindre prosjekter, samt delta i tverrfaglige prosjekter? Og har du erfaring med beregningsverktøy som Simien, Flixo, IDA-ICE e.l.? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!

BLI DEL AV ET AV ET INTERNASJONAL RÅDGIVERMILJØ

COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1200 medarbeidere i Norge. I Avdeling Bygninger Sør-Vest vil du bli en del av et team bestående av rundt 90 medarbeidere fordelt på ulike seksjoner i Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand. Vi har kompetanse i verdensklasse og samarbeider tett med øvrige fagmiljøer i COWI for å levere morgendagens løsninger på blant annet sykehus, flyplasser og smarte, miljøvennlige bygg.

Seksjonen hvor bygningsfysikk inngår består i dag av 12 rådgivere innen fagene bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, brann og akustikk. Vi har en god miks av erfaring både i antall år og bakgrunn. På prosjekter deltar vi helt fra tidligfase planlegging sammen med arkitekt/kunde til prosjektering og oppfølging i byggefasen. Vi har et stabilt og godt arbeidsmiljø, med muligheter for sosiale og sportslige aktiviteter både gjennom seksjonen og bedriftslaget.

UTVIKLE BÆREKRAFTIGE BYGNINGSPROSJEKTER SAMMEN MED DYKTIGE KOLLEGAER

Vi ser behov for å styrke vårt team innen bygningsfysikk i Bergen og søker etter en erfaren ingeniør innen bygningsfysikk, som har et ønske om å være med å utvikle faget bygningsfysikk innenfor seksjonen og i COWI.

Som senior ingeniør bygningsfysikk/energi vil du få muligheten til å lede egne prosjekter, og være del av et tverrfaglige prosjekteringsteam. Du vil også få en sentral rolle i utviklingen av bærekraftige bygningsprosjekter av ulik størrelse.

Typiske arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Utarbeide premissnotat for bygningsfysikk.Utarbeide innovative tverrfaglige konsepter for bærekraftig byggeprosjekter.
 • Energiberegninger for evaluering mot myndighets- og prosjektspesifikke krav.
 • Utføre kuldebroberegninger.
 • Fuktvurderinger og -simuleringer.
 • Vurdere bruk og plassering av materialer mtp. fukt, varmeisolering og lufttetthet.
 • Radonrådgivning.
 • Dagslysvurdering og -simulering.
 • Vurdering og beregning av termisk inneklima.
 • Uavhengig kontroll av bygningsfysikk prosjektering og utførelse iht. SAK 10.
 • Skadesaker / Tilstandsanalyser.
 • Vurderinger tilknyttet BREEAM og LCC/LCA.
 • Kontrollere detaljløsninger av arkitekt, konstruktør og øvrige fag med hensyn til varmetap, fuktsikring, lufttetthet, materialbruk og byggbarhet.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORME VI FREMTIDEN

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør ha høy gjennomføringsevne, være beslutningsdyktig og selvstendig, samt evner å bygge gode relasjoner med kunder og kollegaer. For den riktige kandidat kan det bli aktuelt å bli del av seksjonens lederteam og få ansvar for satsningen og utviklingen av faget bygningsfysikk i Bergen.

Du bør dessuten ha følgende ferdigheter:

 • Du er utdannet ingeniør, fortrinnsvis med spesialisering innen bygningsfysikk og/eller energi i bygg.
 • Du har minimum 5 års relevant erfaring fra rådgivermiljø eller annen kunnskapsbedrift
 • Du har erfaring med bruk av BIM og andre beregningsverktøy
 • Du snakker og skriver flytende norsk, også gjerne engelsk
 • Du er nysgjerrig og oppdatert på ny kunnskap innen fagfeltet
 • Du tilegner deg ny kunnskap raskt
 • Du ønsker å bidra til å utvikle fagfeltet i COWI og er spesielt interessert i bærekraftige byggemetoder som massivtre e.l.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Medarbeiderutvikling er en prioritert oppgave i COWI, og vi jobber derfor systematisk for at du skal få gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
 • Vi har Ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI
 • Vi har et eget felleskap kalt «Ung i COWI» dette er for deg under 34 år, her blir det arrangert sosiale turer og arrangementer
 • Vi har et aktivt bedridrettslag, lønningstreff og bedriftshytter.

COWI vil strekke seg langt for å få de riktige personer inn i vårt team. Dette betyr blant annet gode lønnsbetingelser og mulighet for å skreddersy stillinger for å sikre ønsket utvikling innen spesifikke områder av fagfeltet.

HAR DU SPØRSMÅL?

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Arild Grov
Seksjonsleder
argv@cowi.com
+47 911 80 085

Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang.

Søk stilling

Vis flere stillinger: