Proxll inngår rammeavtaler med Sporveien Oslo og Jernbaneverket

Proxll AS har nylig inngått to rammeavtaler for sporvekselvarme til trikk og T-bane til Sporveien Oslo AS og med Jernbaneverket. Avtalen med Sporveien Oslo AS har en ramme på 10 millioner kroner og strekker seg over fire år.

Avtalen med Jernbaneverket er inngått med tre leverandører og gjennomføres som konkurranse mellom disse med påfølgende forhandlinger.

– Vi er veldig stolte over å ha blitt valgt av Sporveien Oslo AS som deres leverandør av sporvekselvarme de fire neste årene. Vi har samarbeidet med Sporveien innen sporvekselvarme i mange år tidligere, og sett gode energiøkonomiske resultater. Dette er en viktig avtale som vil bidra til sikker trafikkavvikling for trikk og T-bane med store økonomiske besparelser. Avtalen med Jernbaneverket gjelder i ett år med mulighet for forlengelse ett år til opp til fem år. Rammeavtalen med Jernbaneverket gjelder for hele landet. Avtalens beløp er ikke spesifisert, men Proxll har de seneste årene omsatt i overkant av 20 millioner kroner på rammeavtalen med Jernbaneverket, opplyser prosjektdirektør Per Holmen Christensen i Proxll AS.

Proxll leverer «System 94» som er et system for sporvekselvarme. Styringen baserer seg på et PLS-basert system som tar hensyn til temperatur og nedbør, for styring av varmeelementene. «System 94» reduserer energiforbruket medinntil 75 prosent samtidig som det opprettholder sportilgjengeligheten.