Prosjektutvikler/Tilbudsleder (Tender Manager)

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 17 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Firma Rambøll
FylkeOslo
Søknadsfrist20.01.2020

Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring, kompetanse og nysgjerrighet i en stilling hvor du har som mål å bringe det beste av Rambøll til våre kunder gjennom å levere tilbud med en god beskrivelse av prosjektgjennomføringen som passer kundens behov og forventninger. For denne rollen trenger du helhetstankegang og evne til å lede prosessen fra tilbud til kontrakt samt se muligheter og utfordringer i prosjektene og utfordre til optimalisering. Hvis ønskelig kan kontorsted være Drammen eller Tønsberg. Er du vår nye Prosjektutvikler/ Tilbudsleder (Tender Manager) Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår enhet for salg og forretningsutvikling

Som vår nye Prosjektutvikler/ Tilbudsleder (Tender Manager) blir du en del av vår enhet for Salg - og Forretningsutvikling. Enheten er nasjonal og du vil inngå i et team av erfarne og dyktige tilbudsledere. Enheten jobber på både små og store tilbud samt jobber med kursing og utvikling av tilbudsarbeid i Rambøll. Du vil jobbe både lokalt, nasjonalt og internasjonalt med kollegaer i hele Rambøll. Du rapporterer til Markedssjef Samferdsel & Byutvikling.

Som tilbudsleder vil du primært jobbe for Samferdsel & Byutvikling, men vil også samarbeide tett med Rambølls øvrige markedsorganisasjon nasjonalt og internasjonalt, juridiske ressurser og fagspesialister.

Du vil gjennom tilbudene samarbeide tett med våre faglige ressurser i å lete etter optimalisering av våre leveranser og beskrivelser. Du vil ha et særskilt ansvar for å beskrive oppgaveforståelse, scope og arbeidsomfang, og hvordan Rambøll bør gjennomføre prosjektet på en god måte. Du vil ha et særskilt ansvar for å videreutvikle Rambøll innen dette området sammen med andre i tilbudsteamet. Du bidrar også med kursing og utvikling av beste praksis innen oppgaveforståelse, scope/ arbeidsomfang og gjennomføring av prosjekter.

I noen tilbud vil du inngå i et team der du har primært fokus på oppgaveforståelse, i andre tilbud vil du ha hovedansvar for hele prosessen til kontrakt er tildelt og prosessen evaluert. I dette ligger også ansvaret for å lede, koordinere og utvikle tilbudsarbeidet og –prosesser i selskapet.

Vi leverer tilbud på mange forskjellige planprosjekter og flerfaglige samferdselsprosjekter innen veg, bane og konstruksjoner. Du må derfor håndtere flere tilbud samtidig, både store og mindre prosjekter. Du vil også være involvert i tilbud i ulike planfaser, både tidligfase, detaljplan og byggeplan samt prosjektutvikling i samarbeid med entreprenører i totalentrepriser. Rollen forutsetter en stor grad av selvstendighet, evne til å planlegge eget arbeid samt sosiale ferdigheter for å lede ressurser på tvers av selskapet i spesifikke tilbudsprosesser. Rollen krever også gode samarbeidsevner for å sikre leveranser fra fagspesialister samt evne til å utfordre når det trengs.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Hovedansvar for oppgaveforståelse, scope og arbeidsomfang i utvalgte tilbud
 • Hovedansvar for hele tilbudsprosessen i utvalgte tilbud, fra det besluttes å utarbeide et tilbud til kontraktstildeling og evaluering av prosessen
 • Lede tilbudsteam og fagspesialister, møter og fremdrift i tilbudsprosesser
 • Videreutvikle tilbudsarbeidet/ - prosessen med fokus på oppgaveforståelse og scope
 • Intern kursing og opplæring av organisasjonen
 • Være oppdatert på Rambølls strategier, tjenester og ressurser samt innovasjon

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Høyere utdannelse innen ingeniørfag eller samfunnsplanlegging
 • Erfaring fra prosjektering- og eller ledelse av tverrfaglige prosjekter innen plan/ samferdsel/ byutvikling
 • Erfaring med å lage prosjektbeskrivelser, organisere og planlegge samferdsels- eller plan- prosjekter
 • God kjennskap til Bane NOR og/eller SVVs sine håndbøker for gjennomføring av prosjekter
 • Ønskelig med erfaring i bruk av fremdriftsplanleggingsverktøy
 • Ønskelig med kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, kontraktstandarder og entrepriseformer

I denne rollen vil det være en fordel om du også motiveres av utfordringer, er ansvarsbevisst og evner å fokusere på kundens behov og mål og hva som skal til for å skape gode prosjekter. Vi tenker at du er analytisk, strukturert, resultatbevisst, effektiv og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi tenker også at du er proaktiv, en prosessdriver og tør å utfordre når det er behov for det. Du er strategisk, har god forretningsforståelse, stor arbeidskapasitet og evner å formidle innholdet i Rambølls rolle som samfunnsrådgiver til kunden.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 20.01.2020.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Inger Anne Tho Bjørvik, Markedssjef Samferdsel & Byutvikling +47 952 36 477 eller Kai Midtskogen, Tilbudsleder Samferdsel & Byutvikling +47 970 89 426.

Søk stilling

Vis flere stillinger: