Prosjektstyringsleder

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Prime People HR Solutions for Bane NOR
FylkeØstfold
StedMoss
Søknadsfrist05.08.2018

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Prosjektet Sandbukta- Moss- Såstad (10 km) er et stort og komplekst prosjekt som omfatter bl. annet to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum. Prosjektet har fått investeringsbeslutning i Stortinget, og det pågår for tiden forberedende arbeider og forberedelser for utlysning av hovedentrepriser.

Vi søker nå en initiativrik, erfaren og kommersiell anlagt prosjektstyringsleder til prosjektet, som vil være ansvarlig for alle prosjektstyringsrelaterte aktiviteter i prosjektet, inkludert kost kontroll, fremdriftsplanlegging, usikkerhetsstyring og bistå prosjektets kontraktsrådgivere med den kommersielle oppfølgingen av alle kontraktene. Stillingen rapporterer til prosjektsjef.

Stasjoneringssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjektets leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm, i samsvar med styrende dokumenter, systemer og retningslinjer i Bane NOR.
 • Kontroll og analyse av leverandørens rapporter som er basis for prosjektets styring, og bistå kontraktsårdgiver i den kommersielle oppfølgingen av entreprisekontraktene.
 • Sørge for utarbeidelse av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader, med anbefaling om korrigerende tiltak.
 • Tett dialog og oppfølging av prosjektteam, og delta i prosjektmøter med leverandører der det er fordelaktig.
 • Sparringspartner og tett rådgiver til prosjektsjefen.
 • Lede utarbeiding av månedsrapport og andre prosjektrapporter.
 • Lede prosjektets usikkerhetsstyringsprosess og sørge for gjennomføring av usikkerhetsanalyser av estimater og prognoser.
 • Sikre nødvendig kapasitet og kompetanse innenfor prosjektstyring i prosjektet.
 • Vedlikeholde alle prosjektets styringssystemer og verktøy innenfor prosjektstyring.

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet eller høyskole.
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen.
 • Minimum syv års erfaring fra prosjektstyring og lederskap i store investeringsprosjekter.
 • God erfaring fra Totalentrepriser (NTK).

Personlige egenskaper

 • Sterke analytiske og kommersielle egenskaper.
 • Strukturert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Intervjuer foretas fortløpende.

Kontaktpersoner:
Knut Hauge
Rådgiver
knut.hauge@primepeople.no
+4793211972

Jan Karlsen
Rådgiver
jan.karlsen@primepeople.no
+4791895680

Søk stilling

Vis flere stillinger: