Prosjektstyringsleder prosessanlegg

FirmaReinertsen AS
Fylke
Søknadsfrist31.03.2011

Generell informasjon om prosessanlegg

Reinertsen er en stor, familie-eid bedrift med solide og kompetente medarbeidere i en dynamisk organisasjon hvor veien til beslutninger er kort. Reinertsen gjennomfører mindre og større entreprenør- og olje & gass prosjekter hvor man tar fullt ansvar fra prosjektoppstart til overlevering, klart for å sette i drift. (turnkey / EPCIC prosjekter).

Avdeling for prosessanlegg utfører arbeid på prosessanlegg på land og på offshoreinstallasjoner (faste og flytende)

Et karakteristisk trekk ved avdelingen er at det gjennomføres større flerfaglige prosjekter med gjennomløpende ansvar fra tidlig prosjektering til ferdig testet anlegg.

 

Avdeling for Prosessanlegg er delt opp i 3 seksjoner med tilhørende grupper.

 

- Seksjon for Prosjektstyring & Anskaffelser

• Prosjektledelse og Prosjektstyring

• Anskaffelse

• Planlegging

• Kostnadsstyring

• Dokumentstyring

• IS/IT

 

- Seksjon for Systemer

• Elektro

• Instrument

• Prosess

• Mekanisk

• Teknisk Sikkerhet

• HVAC

• Ferdigstillelse

 

- Seksjon for Rør & Struktur

• Rør layout

• Rør design

• Rørstøtter, design & spenningsberegning

• Struktur analyse

• Struktur design

• Engineering services

 

Prosjekter gjennomføres med personell på tvers av seksjon og gruppe. Personell allokeres inn i prosjektene og styres i det daglige av prosjektene.

Seksjonen for Prosjektstyring & Anskaffelser ønsker å styrke sin organisasjon med flere kompetente medarbeidere innen fagfeltet prosjektstyring.

 

PROSJEKTSTYRINGSLEDER

 

Arbeidsoppgaver:

• Forberedelse av systemer og metodikk for prosjektstyring innen områdene plan/fremdrift, økonomi, risiko og kontrakt

• Oppfølging av prosjektet, samt rapportering; plan/fremdrift, inntekt/kostnad

• Lede arbeidet innen kontrakt og risikohåndtering

• Rapporterer til prosjektledelse og kunde

• Deltakelse i tilbudsarbeid

• Delta i videreutviklingen av metodikk/prosedyrer og verktøy

 

Kvalifikasjonskrav:

• Sivilingeniør - siviløkonom - ingeniør

• Erfaring fra tilsvarende stilling/ arbeidsoppgaver er en fordel

• Gode engelskkunnskaper

 

Vi kan tilby :

• Store utfordringer i et miljø preget av mange muligheter

• Medarbeidere med høy kompetanse

• Godt arbeidsmiljø

• Lønn etter kvalifikasjoner

 

Karl.Johan.Evensen@reinertsen.com

Vis flere stillinger: