Prosjektstyrer

Nye Veiers formål er å forestå planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av deler av det norske riksveinettet.

Selskapet er 100 % eid av Den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Nye Veier ble stiftet i 2015, og var i operativ drift fra 1. januar 2016.

Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og en utbyggingsportefølje per 31.12.2019 på 700 km firefelts motorvei med en estimert utbyggingskostnad på 182 milliarder kroner (2019-kroner).

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Nye Veier
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist14.08.2020

Nye Veier søker Prosjektstyrer

Stillingen rapporterer personalmessig til Leder prosjektstyring og støtte. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Prosjektstyring og støtte i utbyggingsportefølje
  • Mål, risiko usikkerhet og økonomistyring
  • Planlegging og oppfølging av fremdrift
  • Prosjektrapportering
  • Prognose og baseline oppdateringer

Utdannelse / kompetanse:

Det er et krav om høyere utdanning og relevant erfaring innen fagområdet. Rollen krever at du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Fordel med fordypning innen prosjektstyring og dokumenterte sertifiseringer. Det er videre ønskelig med gode IT kunnskaper, erfaring med prosjektstyrings- og planleggingsverktøy.

Personlige egenskaper:

Du må ha evne til å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet. Det vil være avgjørende at du er selvmotiverende, evner å ta initiativ for kontinuerlig forbedring og med fokus på "best practice". Det verdsettes også om du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har høy gjennomføringsevne. Vi ønsker videre at du er konsekvenstenkende, analytisk sterk og med et sterkt kostnadsfokus. Du må kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

Vi tilbyr:

Du vil bli del av et kompetent miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer. Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid. Ta kontakt med Experis for ytterligere informasjon.

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no.

Frist: Snarest og innen 14. august 2020
Arbeidssted: Trondheim
Tiltredelse: Etter avtale
Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved; Regionsjef Grethe Hustad, mobil: 934 68 444 / e-post: grethe.hustad@no.experis.com eller
Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: