Prosjektstyrer

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Bane NOR
FylkeViken
Søknadsfrist22.06.2020

Bane NOR bygger nå nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen, og fra Drammen til Gulskogen. Inkludert i prosjektet er to nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019. Dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal være ferdig i slutten av 2024, og dobbeltsporet fra Drammen til Gulskogen blir ferdigstilt i slutten av 2025. Når dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen åpner for trafikk i 2024, blir det mulig å kjøre fire tog i timen, hver vei mellom Tønsberg og Oslo.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å integrere alle fagene inne prosjektstyring i prosjektet – ansvarlig for å vedlikeholde alle styringsdokumenter og verktøy innen prosjektstyring
 • Lede prosjektets leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm i samsvar med styrende dokumenter, systemer, og retningslinjer i Bane NOR
 • Bistå i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring
 • Kontroll og analyse av leverandørens rapporter som er basis for prosjektets styring
 • Tett dialog og oppfølging av prosjekt-team, og delta i prosjektmøter med leverandører der hvor det er fordelaktig
 • Sørge for utarbeiding av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader, med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i prosjektledelsen
 • Faglig innhold innenfor vederlag, fremdriftsplaner og administrative krav i nye kontrakter og evaluere den kommersielle delen av anbudsdokumenter i prosjektet
 • Etablere/vurdere kostnad, plan og andre kommersielle konsekvenser av forslag til prosjektendringer og komme med anbefalinger
 • Sikre effektiv kontraktsadministrasjon/endringsordre-prosess
 • Prosjektets økonomi- og regnskapsrapportering
 • Lede utarbeiding av månedsrapport og andre prosjektrapporter
 • Lede prosjektets usikkerhetsstyringsprosess og sørge for gjennomføring av usikkerhetsanalyser av estimater og prognoser
 • Sikre nødvendig kapasitet og kompetanse innenfor prosjektstyring i prosjektet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Minimum 3 års erfaring innen prosjektstyringsfunksjoner

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig innsats
 • Løsningsorientert
 • Analytisk og strukturert
 • Evne til å se både detaljer og det store bildet

Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende!

Vi tilbyr

 • Et godt kollegialt miljø i en organisasjon med spennende oppgaver av stor samfunnsmessig betydning
 • Interessante utfordringer og mulighet for utvikling
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger (sommer- og vintertid)
 • Lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur

Kontaktinformasjon

Børre Lexberg

Prosjektstyringsleder

412 51 020

Søk stilling

Vis flere stillinger: