Prosjektsjef

SBB Samfunnsbygg AS er et heleid datterselskap til Samhällsbygnadsbolaget i Norden AB. Selskapet er det raskest voksende eiendomsselskapet i Norden, med en eiendomsportefølje som har passert 104 milliarder i verdi. SBB Samfunnsbygg har eiendommer for ca. 18 milliarder i Norge og en spennende utviklingsportefølje. Vår strategi er å være en langsiktig eier av samfunnseiendommer i Norden. Gjennom selskapets store samfunnsengasjement har kommuner og andre interessenter en langsiktig samarbeidspartner i SBB. Vårt mål er å bli verdens ledende eiendomsselskap innenfor miljø og bærekraft innen 2030.

Se: www.sbbnorden.se

Firma SBB Samfunnsbygg
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Ønsker du ansvar for egne prosjekter hos Nordens raskest voksende eiendomsselskap?

PROSJEKTSJEF OMBYGGING OG NYBYGG - PROSJEKTOPPFØLGING

Vår nye prosjektsjef vil få ansvar for egne prosjekt fra forprosjekt til ferdigstillelse. Vi fokuserer på definerte krav til funksjonalitet fra leietagere/kunder og på egne krav til kvalitet, økonomi, fremdrift og HMS. SBB Samfunnsbygg skal gjennomføre bærekraftige prosjekter som følger selskapets miljøkrav. For å lykkes med prosjektene stilles det store krav til samarbeid og koordinering med mange eksterne og interne relasjoner. Prosjektsjefen må ha god økonomiforståelse og bred faglig kunnskap for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring. Du rapporterer til prosjektdirektør.

Du er utdannet sivilingeniør/ingeniør eller ved teknisk fagskole innen byggfag, og du har relevant erfaring fra prosjektledelse hos entreprenør og/eller byggherre. Det er viktig at du kan etablere gode og langsiktige relasjoner, samtidig som du er utadvendt, uredd og fleksibel. Du er kreativ, og du evner å sluttføre påbegynte oppgaver. Vi legger stor vekt på å være pro-aktive og løsningsorienterte i vår tilnærming til leietakere, leverandører og samarbeidspartnere. Videre er du opptatt av å levere kvalitet, og du evner å sikre detaljene samtidig som du ser det store bildet.

I SBB Samfunnsbygg er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, og vi forventer at alle bidrar til dette i en ellers hektisk arbeidsdag. Du liker å arbeide i team, og du ser på samarbeid, både internt og eksternt, som viktig for at vi sammen skal kunne skape gode resultater. Vi kan tilby en sentral rolle i komplekse prosjekter, korte beslutningsveier og en seriøs og langsiktig arbeidsgiver.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søkeknappen på denne siden

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB), er Nordens ledende eiendomsselskap innen sosial infrastruktur. Selskapets strategi er å være en langsiktig eier av samfunnseiendommer i Norden, samt leieleiligheter i vekstområder i Sverige. Videre skal vi arbeide med langsiktig eiendomsutvikling. Gjennom selskapets store samfunnsengasjement har kommuner og andre interessenter en langsiktig samarbeidspartner i SBB. Selskapets B-aksje (symbol SBB B) og D-aksje (SBB D) handles på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer informasjon om selskapet finnes på www.sbbnorden.se.

Vis flere stillinger: