Prosjektsjef Sandbukta-Moss-Såstad

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statlig foretak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, slik at enda flere kan ta mer tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

FirmaBane NOR
FylkeViken
StedMoss
Søknadsfrist13.12.2020

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Utvikling av togtilbudet er viktig for å løse Norges miljø- og klimautfordringer. Det er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner til jernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonale jernbanestrukturen er tilgjengelig for togtrafikk. Utbyggingsdivisjonen planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet, og har ansvaret for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Vil du være med oss å bygge ny Jernbane?

Vi har en spennende stilling som prosjektsjef Sandbukta-Moss-Såstad med arbeidssted Moss. Vi har ansvar for å bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, som inkluderer to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss sentrum. Nye Moss stasjon bygges slik at det i fremtiden blir mulig med fire avganger pr. time hver vei for både lokaltog og InterCity-tog i tillegg til godstog. Reisetiden til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene og det nye dobbeltsporet inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Bidragsyter i ledergruppen til Porteføljeenhet Øst
 • Ansvar for å bringe tildelt prosjekt frem til angitte mål og ivareta byggherreansvaret i prosjektets plan- og gjennomføringsfase i henhold til avtalen med Prosjektdirektør, samt å etablere og revidere prosjektets styringsdokument (PSD)
 • Ansvar for rapportering inkl risiko for prosjekt/ prosjektportefølje
 • Ansvar for at effekt, kostnad og fremdrift holdes
 • Planlegge organiseringen og bemanningsbehovet for prosjektet/ prosjektporteføljen
 • Ansvar for oppfølging av avvik og at endring fra regelverk og vedtatte planer, samt EM til Jdir blir kvalitetssikret før realitetsbehandling av prosjektansvarlig/prosjekteier
 • Sørge for at sikkerheten ivaretas i henhold til Bane NORs mål, lover, forskrifter og styringssystem
 • Jobbe proaktivt med kostnadsreduserende tiltak i prosjektet/prosjektporteføljen basert på kost/nytte og fremme eventuelle forslag til endringer.
 • Ansvar for oppbygging, ledelse og utvikling av egen linjeledelse i prosjektorganisasjon i henhold til lovverket og gjeldende rammebetingelser
 • Rapportere status og varsle hendelser i henhold til varslingsplan
 • Oppgaver av betydning for sikkerheten
 • Inngå i og sette kriseberedskap ved eventuelle hendelser som krever dette

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole inne relevante fagområder
 • Solid erfaring fra ledelse av store prosjekter, komplekse samferdselstiltak eller sammensatte prosjektporteføljer med mange aktører og grensesnitt
 • God forståelse for byggherrerollen og totalentrepriser
 • Internasjonal erfaring vil bli vektlagt
 • God forståelse for politiske beslutningsprosesser
 • Kjennskap til relevante krav, herunder lovverk og standarder.
 • Erfaring i bygging av effektive team
 • Metodisk og systematisk i tilnærming; planlegge fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
 • Dokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaver
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne og god nok engelsk kompetanse til å benytte dette som arbeidsspråk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør ombakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strategisk og analytisk
 • Du er forretningsorientert og beslutningsdyktig i ditt daglige arbeid
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet.
 • Det er viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og er god på å kommunisere og formidle kunnskap, budskap og løsninger
 • Du har evne til å jobbe tverrfaglighet og gir gode bidrag samarbeid med andre faggruppe
 • Du må kunne jobbe effektivt både selvstendig og i team og må kunne tåle tidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen

Arbeidsmiljø er viktig for oss og vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre, du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggendearbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Søk stilling

Vis flere stillinger: