Prosjektsjef Landskapsarkitektur

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeBuskerud, Oslo, Østfold
StedOslo, Drammen eller Fredrikstad
Søknadsfrist30.09.2019

Vil du ha porteføljeansvar for noen av Norges mest spennende prosjekter? Våre medarbeidere jobber på komplekse prestisjeprosjekter som Færderforbindelsen, Olav V's gate, Fornebubanen og en rekke små og mellomstore landskapsprosjekter for ulike kommuner og utbyggere. COWI satser tungt på en tverrfaglig tilnærming til morgendagens transportløsninger og byutvikling. Nå søker vi en ny Prosjektsjef for landskapsarkitektur til vårt kontor i Oslo, Drammen eller Fredrikstad.

FÅ EN NØKKELROLLE I ET ANERKJENT RÅDGIVERMILJØ HVOR MENNESKET OG MILJØET ER I SENTRUM
I rollen som Prosjektsjef vil du få et spesifikt porteføljeansvar for prosjektene våre innenfor fagområdet landskapsarkitektur. Du vil være prosjekteier og følge opp våre prosjektleveranser. I hverdagen er du en viktig støttespiller for prosjektlederne våre i deres utøvende prosjektlederrolle, og du vil også lede egne prosjekter. Videre er du et sentralt kontaktpunkt for det aktuelle kundesegmentet, og vil ha en sentral rolle i våre tilbudsprosesser.

Ditt ansvar vil omfatte:

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektene i din portefølje
 • Ansvar for måloppnåelse av prosjektenes lønnsomhet
 • Følge opp og bistå prosjektlederne i din portefølje
 • Kundeoppfølging
 • Delta i markeds- og tilbudsarbeid knyttet til området
 • Bistå med utarbeidelse av avdelingens forretnings- og handlingsplaner
 • Samarbeide med linjeledelsen om ressursplanlegging
 • Utvikling av gode relasjoner og partnerskap i det norske og skandinaviske markedet
 • Som Prosjektsjef vil du inngå i avdelingens ledergruppe og divisjonens utvidede ledergruppe

DU MOTIVERES AV LØNNSOMHET OG AV Å SKAPE VERDIER FOR VÅRE KUNDER OG FOR SAMFUNNET SOM HELHET
Vi er på jakt etter deg som har en god helhetsforståelse og god kunnskap om gjennomføring av komplekse prosjekter. Du må også ha god kontraktforståelse. Du har høyere utdannelse innen fagområdet, fortrinnsvis på mastergradsnivå, og minst 10 års relevant erfaring, gjerne fra rådgivnings- eller entreprenørvirksomhet. Erfaring fra byggherresiden er også svært relevant.

Du har gode lederegenskaper og sterk forretningssans. Det er også viktig at du har godt humør og gode samarbeidsevner.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. I COWI er alle fagområder samlet i samme hus, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Vi er langt fremme innen bærekraftplanlegging, mobilitet og BIM. Vi jobber med det siste innen dataverktøy og benytter visuelle 3D-modeller og bærekraftig tilnærming i prosjektene. For å forvalte det ansvaret og den tilliten vi har fått av kundene våre også fremover, trenger vi flere flinke og engasjerte kollegaer som vil være med oss på denne reisen. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative løsninger effektivt i alle faser av prosjektene – med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

Vi tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

INTERESSERT?
Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Amund Siem Utne, Avdelingssjef Plan, aut@cowi.com / tlf. 90106792
eller
Barbro Sørlid Engh, Prosjektsjef Plan, bsen@cowi.com/ tlf. 913 61 521.

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig, og senest innen 30.09.19. Arbeidssted vil være Oslo, Drammen eller Fredrikstad. Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: