Prosjektsjef Eiendom

Aberdeen Standard Investments Norway ble etablert i 2001 under navnet Aberdeen Property Investors. Selskapet er et datterselskap av Standard Life Aberdeen plc, notert på London Stock Exchange (FTSE 100), som med 7000 ansatte i 29 land og 779 mrd USD under forvaltning i alle aktivaklasser er et av verdens største kapitalforvaltningsselskaper.

Aberdeen Standard Investments Norway har 35 kompetente ansatte og forvalter rundt 20 milliarder kroner hovedsakelig innen eiendom. Aberdeens norske virksomhet har tradisjonelt vært en innovatør i utviklingen av eiendomsfond og forvalter i dag to norske eiendomsfond, to eksterne forvaltningsmandater for Nordea og deltar i forvaltningen av internasjonale eiendomsfond med investeringer i Norge. Med over 17 milliarder kroner i eiendomsplasseringer i Norge er Aberdeen en av de største norske aktørene i det norske eiendomsmarkedet.

Firma Aberdeen Standard Investments Norway
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Aberdeen er svært opptatt av å ha god prosjektutviklingskompetanse ”in house” og erfarer at dette er et viktig bidrag til å skape meravkastning i porteføljene.

Prosjektavdelingen analyserer potensialene i våre eiendommer og har som mål å utvikle eiendommene for å møte fremtidens krav i forhold til markedsmessige, funksjonelle og bærekraftige løsninger. Prosjektavdelingen jobber tett opp mot eiendomsansvarlige for eiendommene. Avdelingen ivaretar også byggherrefunksjonen og sørger for en sikker gjennomføring av de enkelte prosjekter i tråd med tidsplaner og budsjett. Prosjektene varierer fra enklere leietakertilpasninger til store utviklingsprosjekter innen logistikk, handel og kontor. Avdelingen bistår i tillegg transaksjonsteamet ved kjøp og salg av eiendom.

Årlig prosjektvolum varierer og har ligget i området NOK 200-400 millioner.

Ansvar

Som Prosjektsjef vil du få ansvar for å ivareta rollen som byggherre og lede prosjekter gjennom alle faser, spesielt med hensyn på gjennomføringsfasen. Sentrale oppgaver vil være:

 • Ivareta byggherrerollen
 • Utvikle prosjekter fra idé til gjennomføring
 • Etablere prosjektorganisasjoner ved å velge entrepriseform og kontrahere eksterne prosjektledere, rådgivere og entreprenører
 • Ha det totale resultat- og lederansvaret for prosjektgjennomføringen
 • Følge opp prosesser med offentlige myndigheter
 • Inngå i tverrfaglige utleie team.
 • Bistå i transaksjonsavdelingen med faglig vurderinger.

Erfaring

Du har relevant erfaring fra prosjektledelse for byggeprosjekter hos en anerkjent byggherre, entreprenør eller konsulentselskap, og kan vise til meget gode fremdrifts- og økonomiske resultater fra dine prosjekter. Videre har du god kompetanse på økonomistyring, erfaring fra å sette sammen og styre team bestående av eksterne samarbeidspartnere. Du har bestiller- og forhandlingskompetanse og evner å håndtere flere pågående prosjekter samtidig.

Utdanning

Høyere byggeteknisk utdanning, gjerne med tilleggsutdanning innen økonomi.

Egenskaper

 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Samarbeidsorientert
 • Løsningsorientert og praktisk
 • Trygg i lederrollen
 • God gjennomføringskraft
 • Systematisk og disiplinert

Muligheter

 • ASI er en av Norges største eiendomsvirksomheter med eiendom for over 17 milliarder under forvaltning
 • Byggherre med stor prosjektaktivitet
 • Tilegne seg kompetanse om eiendom som aktivaklasse
 • ASI er en global aktør og en av verdens største kapitalforvaltere
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer
 • Kompetansebedrift som vektlegger å gi ansatte gode faglige og personlige utviklingsmuligheter

Arbeidssted

Oslo (Solli plass)

Nettsted

www.aberdeenstandard.com

Kontakt

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i BackerSkeie AS, Malin Adolfsen (969 12 727).

Søknad

Søknad sendes via www.backerskeie.com så raskt som mulig.

Søk stilling

Vis flere stillinger: