Prosjektsjef Bygninger Sør- og Vestlandet

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1200 ansatte. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeRogaland, Vestland
Søknadsfrist07.09.2020

Vil du ha porteføljeansvar for et bredt spekter av byggprosjekter på Sør- og Vestlandet? Kan du sikre effektiv prosjektgjennomføring og tydelig målstyring? Og har du sterke lederegenskaper med en god sans for forretningsutvikling og markedsarbeid? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!

BLI EN DEL AV VÅR AVDELING BYGNINGER SØR- OG VESTLANDET

I Avdeling Bygninger Sør- og Vestlandet vil du bli en del av et team bestående av rundt 90 medarbeidere fordelt på fem seksjoner i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Haugesund. Vi er en avdeling i vekst og våre ingeniører jobber med prosjektering og rådgiving overfor private og offentlige byggherrer og entreprenører. Vi er spesialister innen prosjektledelse, byggeteknikk, elektro, automasjon, energi, VVS, brannsikkerhet, bygningsfysikk og andre beslektede fagområder.

Vår BIM-kompetanse er verdensledende. Mange av våre kunder ser oss som deres naturlige samarbeidspartner innen digitalisering, elektrifisering, fornybar energi, smarte bygg og smart byutvikling. Vi er opptatt av effektiv prosjektgjennomføring med tydelig målstyring og VDC står sentral i vår prosjektgjennomføring.

DU FÅR EN NØKKELROLLE I Å VIDEREUTVIKLE ET AV SØR- OG VESTLANDETS LEDENDE MILJØER INNEN BYGGPROSJEKTERING OG FORNYBAR ENERGI

I denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med våre prosjektledere og avdelingssjef. Din hovedoppgave i teamet vårt er å være vår prosjekteier og følge opp våre prosjektleveranser.

Du vil daglig:

 • ha porteføljeansvar for prosjektene våre innenfor utvalgte markedssegmenter
 • være en viktig støttespiller for våre prosjektledere i deres utøvende prosjektledelsesrolle
 • være et sentralt kontaktpunkt for det aktuelle kundesegmentet
 • ha en sentral rolle i våre tilbudsprosesser
 • lede og videreutvikle vår posisjon i markedet

Ditt ansvar vil omfatte:

 • Forretningsutvikling innenfor porteføljen.
 • Økonomi, fremdrift, kvalitet og kundetilfredshet i porteføljen.
 • Støtte og styring av porteføljens prosjektledere
 • Ledelse av markeds- og tilbudsarbeid knyttet til området
 • Utvikling av gode relasjoner og partnerskap i markedet
 • Prosjektledelse
 • Som Prosjektsjef vil du inngå i avdelingens ledergruppe

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være god på å skape relasjoner til kunder, kollegaer og samarbeidspartnere, ha en god helhetsforståelse og kunnskap om gjennomføringsprosessen av komplekse prosjekter, samt trives med å veilede og videreutvikle prosjektleder- og fagkompetansen hos de du jobber sammen med.

Du bør dessuten ha følgende ferdigheter:

 • Du har høyere teknisk utdannelse
 • Du har minimum 10 års relevant erfaring, gjerne fra rådgivnings- eller entreprenørvirksomhet. Erfaring fra byggherresiden er også svært relevant
 • Du har gjerne kompetanse innen prosjektledelse/prosjekteringsgruppeledelse
 • Du snakker og skriver flytende norsk og engelsk
 • Du har sterke lederegenskaper med god sans for forretningsutvikling og markedsarbeid

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig miljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter i alle leder-roller, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og har gode pensjons- og forsikringsordninger.

HAR DU SPØRSMÅL?

Spørsmål til stillingen kan etter 03. august rettes til Bjørn Instanes (Avdelingssjef Bygninger Sør- og Vestlandet) på tlf: +47 905 13 603. Send gjerne mail til e-post: bi@cowi.com i mellomtiden, men merk at du ikke vil få svar før etter ferien.

Arbeidssted er Stavanger eller Bergen.

Søk stilling

Vis flere stillinger: