Prosjektsjef boliger

OBOS er landets største boligbyggelag med over 300000 medlemmer og ca 850 ansatte. Siden starten i 1929 har OBOS bygget over 80000 boliger. OBOS Nye Hjem AS har i dag ansvar for utvikling og bygging av nye boliger i OBOS. Årlig ferdigstilles 600-1000 boliger i egenregi eller i samarbeidsprosjekter. Pt er over 2000 boliger i produksjon. Vi har virksomhet i alle de største byene i Norge. Vår forretningside er å tilby primært medlemmer, men også andre, et best mulig tilbud av boliger og boligrelaterte tjenester og produkter. Vi forvalter ca 135 000 boliger. OBOS har et omfattende tilbud til boligselskaper, kommuner og bedrifter innen bygging, vedlikehold og rehabilitering. Vi har en betydelig spare- og finansvirksomhet. Gjennom OBOS Forretningsbygg As er vi betydningsfulle innen næringseiendom. OBOS er i ferd med å etablere seg som en sentral aktør både på boligmarkedet og innen næringseiendommer i Bergen. De første 95 boligene leveres i Kronstadparken i 2013. Vi har kjøpt tomter hvor vi anslår at det kan bygges over 1500 leiligheter. OBOS eier flere sentrale næringseiendommer, som Kjøttbasaren og Rica Hotel Bergen, og vi bygger nå byens største hotell, Rica Park Hotel ved Bystasjonen.

Firma Obos
Fylke
Søknadsfrist14.10.2012

Vis flere stillinger: