Prosjektselger

Con-Forms visjon er å effektivisere byggeprosessen for kundene.

Con-Form har utviklet et komplett byggesystem basert på prefabrikerte forskalingselementer i betong, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass.
Con-Form systemet har en rekke fordeler framfor tradisjonelle byggemetoder: Det er fleksibelt, raskt og tilbyr en unik kombinasjon av fordelene fra plass-støpte bygg og rene elementbygg.

Vi leverer komplette råbygg i totalunderentreprise til entreprenører og byggherrer i Norge og Sverige.
Våre kontorer er i Oslo, Trøndelag, Bergen og Stockholm.
Selskapets fabrikker befinner seg i Orkanger, Lunde i Telemark, Kristiansand og Strømstad. I tillegg er vi medeier i en fabrikk i Bergen, og har lisensproduksjon i Kabelvåg.

Con-Form Group forventer en omsetning i 2016 på nærmere en milliard, hvorav Con-Form avdeling Oslo vil stå for rundt 600 millioner.

Firma Con-Form
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Con-Form styrker sin Osloavdeling og søker en dyktig prosjektselger.

Ansvarsområder:

 • Ha god markedskunnskap, og sikre gode relasjoner til nye og eksisterende kunder
 • Sikre ordreinngang til selskapet i henhold til planer og budsjetter
 • Bidra til at selskapet fremstår som en dyktig og kunnskapsrik byggfaglig samarbeidspartner, med fokus på solide og langsiktige løsninger og arbeidsmetoder
 • Bidra til å opprettholde og utvikle høy faglig standard for avdelingen
 • Bidra til videreutvikling av Con-Forms produkter
 • Bidra til å opprettholde god moral og etikk i forhold til kolleger og samarbeidspartnere
 • Lede tilbudsprosesser i samarbeid med kalkulasjon, salgsteam og øvrige nøkkelpersoner i selskapet
 • Opprette nødvendig kontakt og innhente underentrepriser ihht. prosjektets omfang

Arbeidsoppgaver:

 • Drive oppsøkende arbeid mot eksisterende og nye kunder med fokus på å skape gode og langsiktige kunderelasjoner og sikre rett ordreinngang på kort og lang sikt
 • Være en god byggfaglig rådgiver for kundene
 • Vurdere prosjekter ift Con-Form byggesystem med tanke på rett ressursbruk og realistiske kalkyler og tidsplaner
 • Utarbeide og følge opp tilbud, i samarbeid med intern prosjekt- og byggeplassledelse og kalkulasjon
 • Vurdere ulike løsninger på bæresystem
 • Samarbeide med kunder for gjennomgang av bæresystem og valgte løsninger
 • Forberede riktig underlag og gjøre nødvendige avklaringer med kunde før oppstart kalkulasjon
 • Sikre riktige kalkyler
 • Lede kontraktsforhandlinger i samarbeid med prosjektleder og overordnet for overlevering av signert kontrakt til prosjektleder
 • Evaluere kundesamarbeidet med tanke på prosjektgjennomføringen, og på basis av dette bidra til kontinuerlig forbedring i Con-Form

Rapporterer til

 • Prosjektutviklingssjef i Con-Form Oslo 2.

Bakgrunn og utdannelse

 • Kjennskap til eller erfaring med betong er en fordel.
 • Erfaring med salg mot entreprenører
 • Erfaring med salg av avanserte løsninger
 • Erfaring med oppsøkende salg.
 • Bør kjenne til prosjekt og prosjektgang
 • Bør kunne sette seg inn i ARK og RIB underlag
 • Teknisk utdannelse innenfor byggfag er en fordel
 • Kjennskap til Bluebeam Revu og Tekla BIMsight

Personlige egenskaper

 • Sosial og utadvendt, ha lett for å oppnå gode sosiale relasjoner
 • Selvstendig, stå på egne bein i samarbeidet med kundene
 • Samarbeidsorientert, lyttende og løsningsfokusert
 • Målrettet med høy grad av egenmotivasjon

Språk

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Spennende stilling med utviklingsmuligheter i et tradisjonsrikt selskap i vekst
 • Lønn og andre betingelser etter avtale

For ytterligere informasjon; kontakt managing partner Sondre Larsen i Talent Gallery, mobil 9340 5195 eller send søknad/CV snarest til sondre@talent-gallery.no

Vis flere stillinger: