Prosjektleder

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende byggeprosjektene.

Vi motiveres av å skape verdier for våre oppdragsgivere og vi er ambisiøse på egne vegne. Vi tar tydelig eierskap tilvåre kunders mål og ambisjoner og bruker disse aktivtfor å sikre god prosjektutvikling og gjennomføring. Hele tiden med fokus på trygg og effektiv bygging og høy måloppnåelse. I samarbeid med våre kunder skaper vi resultatersom varer.

Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenørselskap. Vår eierstruktur gir oss unike rammebetingelser for korte beslutningsveier og hurtig behovstilpassing. Sammen med svært dyktige kolleger og stor gjennomføringskapasitet setter det oss i stand til å møte våre kunders behov og levere gode og lønnsomme prosjekter «fra idé til virkelighet».

FirmaKruse Smith Entreprenør
FylkeVestfold og Telemark, Agder
StedKristiansand, Porsgrunn
Søknadsfrist31.07.2022

Kruse Smith Entreprenør søker prosjektleder i Kristiansand og Porsgrunn

Har du solid erfaring som prosjektleder eller anleggsleder? Eller er du klar for å bli det? Kruse Smith trenger flere dyktige kollegaer!

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg. Vi har økende oppdragsmengde og søker nye medarbeidere i region syd, ved våre kontorer i Kristiansand og Porsgrunn.

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi kan tilby deg et godt kollegialt miljø, spennende prosjekter og store muligheter for faglig og personlig utvikling. Du får stor innflytelse og vil bli tildelt en viktig rolle i å ivareta våre ansatte, kunder og leverandører på en god måte. Korte beslutningsveier og en lettbeint organisasjon legger grunnlaget for et tilpasningsdyktig og endringsvillig miljø. Du blir del av et utfordrende og stimulerende faglig og sosialt miljø hos en solid og velrenommert entreprenør med høy anerkjennelse i markedet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter
  • Sikre god økonomi, og god fremdrift i byggeprosjektet
  • Ansvar for at prosjektene når sine mål innenfor HMS og kvalitet
  • Legge grunnlaget for, og opprettholde, en god kultur og et godt klima blant alle involverte i prosjektet; kunder, leverandører og egne ansatte
  • Være bidragsyter i tilbudsfasen og ta del i kontraktsforhandlinger
  • Hele tiden søke innovative og fremtidsrettede muligheter som kan øke kvaliteten i prosjektene, øke kundeverdien og forbedre det økonomiske resultatet for prosjektet

Hva er vi opptatt av?

Vi skal virkeliggjøre våre kunders mål. Gjennom å være en svært kompetent prosjektutvikler og prosjektgjennomfører skal vi skape og realisere verdier for både kundene og selskapet. Lønnsomhet og risikoforståelse er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling, og for å opprettholde vår posisjon som ledende entreprenør i regionen. Samtidig som vi aldri firer på sikkerheten for våre ansatte og leverandører. Derfor søker vi kolleger med høy faglig kompetanse og god forretningsmessig forståelse, som setter sikkerhet på arbeidsplassen høyt.

Som kollega i Kruse Smith identifiserer du deg med vårt verdisett om å være samspillende og troverdig; både i møte med kunder, underleverandører og kollegaer. Du ønsker å legge til rette for en god og effektiv produksjon, og du evner å identifisere det som er vesentlig for å sikre en best mulig prosjektgjennomføring.

Om deg:

Du drives av å skape gode resultater for kunde og selskapet. Du er flink til å hente ut potensialet i prosjektorganisasjonen, motiveres av utvikling og ser på nye løsninger som forbedrer prosjektgjennomføringen. Om du er relativt fersk som anleggsleder/prosjektleder, eller har lang erfaring, trenger ikke være avgjørende. Det viktigste er at du har et ønske om å drive prosjekter fra start til slutt, og at du er sulten på utfordringer.

Har du lyst til å bli en del av Kruse Smith?

Du kan lese mer om oss her: https://www.kruse-smith.no/

Azets People bistår oss med rekruttering. Ta gjerne kontakt med vår samarbeidspartner, Tone Pauschert, for en uforpliktende prat: telefon: 90164144 / epost: tone.pauschert@azets.com

Søk stilling