Prosjektleder

Moderne Byggfornyelse AS er en totalentreprenør med nedslagsfelt i Stor-Oslo. Vi har røtter tilbake til 1930. Våre prosjekter er rehabilitering, ombygging, tilbygg og nybygg. Bedriften består av ca 70 ansatte hvorav 25 er i administrasjonen. Vi er opptatt av seriøsitet i byggebransjen og har derfor ansatt egne faglærte tømrere. Av rundt 50 håndverkere er 10 tømrerlærlinger fra yrkesskolene i Oslo området. Vi er opptatt av å utvikle våre egne ansatte slik at de er rustet til større oppgaver i fremtiden.

Firma Moderne Byggfornyelse
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Vi ser for oss at du er en positiv og nøyaktig person som får det beste ut av teamet vårt. Vi ønsker at du bidrar til at bedriften fremstår som profesjonell overfor kunde og samarbeidspartnere. Vi forventer at du jobber aktivt for å avdekke styrker og svakheter i teamet ditt slik at du benytter dine medarbeidere på best mulig måte i dine prosjekter.

Du har erfaring fra prosjektledelse på byggeplass, som prosjektleder, anleggsleder eller prosjektingeniør.

Du har evnen til å si klart ifra til samarbeidspartnere i prosjektet. Du har utdannelse som sivilingeniør eller bygningsingeniør. Du har god innsikt i kontraktstandardene, TEK, SAK, Plan og bygningsloven og øvrig regelverk. Det forventes at du behersker datasystemer nødvendig for prosjektledelse eller at du har evnen til å lære deg de programmer du ikke kan. Opplæring vil bli gitt i de systemer som er nye for deg.

Erfaring som teller positivt er prosjektledelse, byggeledelse, teknisk kompetanse og annen relevant erfaring fra ledelse innenfor Bygg og Anlegg. Som prosjektleder i totalentrepriseprosjekter er det viktig å kjenne hele prosessen fra kontrahering til, og etter overlevering og inneha tverrfaglig kompetanse.

Personlige egenskaper:

Moderne Byggfornyelse AS har fire verdier som stillingsinnehaver bør kunne identifisere seg med:

  •  Åpen
  •  Ærlig
  •  Samarbeid
  •  Eierskap

Spesielt viktig er å kunne se løsninger, ha høy arbeidskapasitet, evnen til å tilegne seg kunnskap, motivere og lede andre . Kommunikasjon er viktig i denne type jobb. Det stilles derfor krav til god skriftlig og muntlig norsk.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og gode betingelser med bonusavtale. Tiltredelsesdato kan avtales nærmere.

Spørsmål om stillingen

Bjørnar N. Johansen

Prosjektdirektør

Telefon: 971 88 738

Søknad med CV sendes bnj@byggfornyelse.no

Vis flere stillinger: