Prosjektleder

Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene.Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle) i Storbritannia.

Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

Firma Techconsult
FylkeOslo
Søknadsfrist17.08.2020

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Prosjektleder.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Prosjektleder skal planlegge mindre sykkelinfrastrukturtiltak, hovedsakelig innenfor eksisterende tverrsnitt. Det kan oppstå behov for utførelse av andre arbeidsoppgaver knyttet til planlegging av sykkelinfrastruktur, tilrettelegging for myke trafikanter, trafikksikkerhetstiltak m.m.

Prosjektleders arbeidsoppgaver vil hovedsakelig bestå av styring av konsulent som prosjekterer tiltak.

Prosjektleder vil få en portefølje med flere sykkeltiltak som må følges opp parallelt, og vil ha ansvar for utarbeidelse av forprosjekt og prosjektering i gjennomføringsfasen (arbeidstegninger). Dette innebærer tett oppfølging av prosjekterende konsulent under utarbeidelse av arbeidstegninger, vedtakstegninger, enkle C-tegninger eller tilsvarende.

Prosjektleder har også ansvar for koordinering og godkjenning av løsninger internt, mot andre prosjekter mm.

Prosjektlederrollen innebærer også noe kommunikasjonsarbeid utad.

Dine kvalifikasjoner:

Det vil bli lagt vekt på prosjektlederes meroppfyllelse av minstekravet om god kjennskap til vegplanlegging og/eller trafikkteknikk, samt erfaring med utforming av gategeometri - fortrinnsvis også knyttet til sykkeltilrettelegging i byområder og kompetanse innen skilt og oppmerking. Videre må prosjektleder ha god erfaring med prosjektplanlegging, og det er en fordel mer erfaring fra utredninger i tidlig fase (KVU-metodikken).

Kjennskap til Oslostandarden og Plan for sykkelveinettet i Oslo er en stor fordel.

Det forventes at prosjektleder er handlekraftig og kan jobbe selvstendig. Det er positivt dersom prosjektleder har relevant erfaring som bidrar til god prosessforståelse.

Prosjektleder må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er 17.08.20, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: September 2020

Varighet: 31.12.21, med mulighet for ytterligere forlengelse

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

  • Markedsmessige betingelser
  • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
  • God oppfølging av den enkelte medarbeider
  • Forsikringsordninger
  • Sosiale aktivitet
  • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: