Prosjektleder

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist16.08.2020

Har du erfaring som med arealplanprosesser eller prosjektledelse innen samferdsel?

Utviklingen av togtilbudet er viktig for å løse Norge sine miljø- og klimautfordringer. Det er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner til jernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonale jernbaneinfrastrukturen er tilgjengelig for togtrafikk. Som følge av økte budsjetter og stor aktivitet har Planavdelingen i Bane NOR behov for flere medarbeidere. Vi lyser nå ut stilling som prosjektleder.

I Planavdelingen har vi en portefølje på om lag 60 spennende prosjekter. Sammen med oss vil du være med å utvikle gode og effektive jernbaneprosjekter og du vil bidra til at prosjektene gjennomføres til rett tid, kvalitet og innenfor budsjett. Vår oppgave er å gjennomføre tidligfase-prosjekter og detaljprosjektering av nye tiltak på jernbaneinfrastrukturen i hele Norge. Dette kan være stasjoner, krysningsspor, terminaler og lignende. Som prosjektleder hos oss vil du styre og lede prosjekter i tett samarbeid med tekniske fag, interne og eksterne interessenter.

Bane NOR er i omstilling og stillingen vil fra 1.10.20 være i Utbyggingsdivisjonen. Stasjoneringssted er Oslo.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og prosjektdeltakelse
 • Tidligfase-planlegging og detaljprosjektering av tiltak på infrastrukturen som for eksempel stasjoner og knutepunkt, terminaler og hensettingsanlegg, kryssingsspor etc.
 • Offentlige anskaffelser – kontrahering av rådgivende ingeniører og oppfølging av kontrakter
 • Følge opp arbeid i prosjektet knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven, herunder kommunedelplan og reguleringsplanarbeid
 • Bidra til faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av prosjektlederrollen i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant erfaring fra planlegging og/eller prosjektledelse av større prosjekter
 • Ønskelig med erfaring fra jernbanesektoren eller bygg- og anlegg
 • Ønskelig med kunnskap om planlegging etter Plan- og bygningsloven
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som er strukturert og nøyaktig og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Du er motivert for å jobbe med prosjekter og drive prosesser
 • Evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre
 • Du må kunne arbeide med flere parallelle prosesser og være målrettet og resultatorientert.
 • Du må være endringsvillig og fleksibel.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i vurderingen.

Vi legger også vekt på lojalitet i forhold til Bane NOR sine etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen,
respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et godt arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå
 • Spennende og samfunnsnyttige oppgaver for fremtidens jernbane
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser med svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personal billett på SJ-, Go-Ahead- og VY sine tog
 • Treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering

Kontaktinformasjon

Tone Manum

Seksjonssjef

40760683

Søk stilling

Vis flere stillinger: