Prosjektleder

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting.

I Norge er vi 1.600 medarbeidere fordelt på 15 steder.
Globalt har vi 16.500 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle
behov.

I Agder er vi over 150 mennesker som utgjør regionens
største tverrfaglige rådgivningsmiljø.

Firma Rambøll
FylkeAgder
Søknadsfrist12.08.2020

Gode påvirkningsmuligheter i regionens største tverrfaglige prosjektmiljø

Vårt miljø innen Prosjektledelse & Industri søker en eller to engasjerte og utviklingsorienterte prosjektledere. Du blir involvert i hele verdikjeden, fra ideutvikling til ferdig gjennomførte prosjekter. Dermed gir stillingen rike muligheter til å påvirke prosjektene i deres tidlige fase. Hos oss blir du sentral i flerfaglige team som kjennetegnes av god kommunikasjon internt og eksternt. Vårt solide og lokale fagmiljø, kombinert med tilgang på spisskompetanse og kapasitet gjennom selskapets store fagnettverk, styrker og profesjonaliserer våre prosjektgjennomføringer.

I Agder er mer enn 150 medarbeidere involvert i et sterkt fagmiljø. Vi ivaretar rollene som prosjektleder/byggherreombud og byggeleder hos
oppdragsgivere. I tillegg kommer prosjekt- og prosjekteringsledelse i Rambølls prosjekteringsoppdrag. Sammen med gode kolleger i avdelingen blir du engasjert i en rekke spennende byggeprosjekter innen offentlig og privat sektor.

Vi tilbyr gode betingelser, attraktive utfordringer og gode påvirknings- og utviklingsmuligheter. Når det gjelder arbeidssted, så er vi åpne for at du har Arendal eller Kristiansand som base.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Hos oss handler prosjektledelse om tilretteleggelse for optimal verdiskaping for kunden.

Uavhengig av prosjektets omfang, innhold og kompleksitet kommer du til å ha fokus på koordinering og oppfølging av flerfaglige prosjekter, herunder:

 • Sikre at prosjektene har nødvendige ressurser, riktig kompetanse og godt arbeidsmiljø
 • Fremdriftskontroll, risikovurdering og økonomistyring
 • Kontraktstyring og kommersiell håndtering
 • Sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt
 • Markedskontakt og relasjonsbygging

Aktuelle kvalifikasjoner

Vi ser etter trygge prosjektledere med god kompetanse innen prosjektledelse og kompetanse innen flere av disse områdene:

 • Høyere teknisk utdannelse
 • Gjerne erfaring fra ledelse av komplekse byggeprosjekter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Kandidater med mindre omfattende erfaring kan også søke, da vi er åpne for å ansette to prosjektledere.

Ønskede personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med mot til å være tydelig, utfordre og tenke nytt
 • Relasjonell med forretningsmessig interesse og forståelse
 • Analytiske evner
 • Høy integritet
 • Like å ta helhetlig ansvar og arbeide sammen med engasjerte og kompetente kolleger

Vi tilbyr

 • Som global og lokal samfunnsrådgiver får våre medarbeidere gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger
 • Hos oss får du anvendt din kompetanse til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor her
 • Sammen med kundene søker vi mot nye løsninger som balanserer ulike behov. Derfor er det fint om du liker å se forbi det andre tenker på som åpenbart

Annen informasjon

 • Kontakt gjerne våre rådgivere Frank Amundlien eller Stefan Jensen i SelectionPartner for en konfidensiell samtale
 • Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no
 • CV vektes mer enn søknaden

Vis flere stillinger: