Prosjektleder

Kruse Smith er en av Norges ledende entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet ble etablert i Kristiansand i 1935, og har i dag rundt 850 ansatte i lokasjoner langs kysten mellom Oslo og Bergen. Konsernets omsetning i 2017 var cirka 3.6 mrd. Kruse Smith er en innovativ og komplett aktør innen bygg og anlegg samt bolig- og eiendomsutvikling.

FirmaKruse Smith Entreprenør
FylkeVest-Agder
StedKristiansand
Søknadsfrist22.04.2019

Vår erfarne Anleggsdivisjon har nedslagsfelt i hele Norge. Kruse Smith Anlegg bygger spennende konstruksjoner som veier, bruer, tunneler, dammer og andre energianlegg. Anleggsdivisjonen er delt i to driftsavdelinger; Konstruksjon og Tunnel.

Akkurat nå jobber vi med to av de største veiprosjektene i Norge. Kruse Smith har ansvar for alle brukonstruksjoner på E18 Tvedestrand-Arendal og E39 Kristiansand Vest-Mandal Øst. Dette er megaprosjekter i regi av Nye Veier og Kruse Smith har en klar målsetning om å være en sentral og foretrukken entreprenør av denne typen utbygging i årene som kommer. For å kunne fortsette vår vekst og satsing på denne typen prosjekt har vi behov for flere erfarne ledere med ambisjoner innenfor anleggsmarkedet. Vi søker derfor etter en Erfaren Prosjektleder

Hva kan vi gjøre for deg?

Du vil få stor faglig og personlig utvikling, innflytelse og ikke minst være en viktig person på teamet som skal ivareta våre ansatte, kunder og leverandører på en god måte i en hektisk og krevende hverdag. Korte beslutningsveier i et selskap med gode verdier som vil skape et godt grunnlag for at du vil trives her hos oss.

Du vil få være med i et utfordrende og stimulerende faglig og sosialt miljø hos en solid og velrenommert entreprenør, som innehar gode relasjoner i markedet.

Bransjen har høy fokus på digitalisering og effektivisering av alle prosesser og vi ønsker å ta en ledende posisjon her. For oss er det viktig at du deler denne målsetningen.

Hva er vi opptatt av?

Lønnsomhet og risikoforståelse er avgjørende for å nå våre mål. Du har et klart sikkerhetsfokus, og vet at ansvaret for HMS ligger i linja. Du er også en tydelig leder som klarer å hente ut potensialet i en prosjektorganisasjon. Du har kontroll på fremdrift og samarbeider godt med byggherre, kolleger og underleverandører. Du deler våre verdier, samspillende, troverdig, ansvarlig og legger til rette produksjonen gjennom å benytte våre tilgjengelige rutiner og verktøy.

Vår kompetanse i å ha fokus på det som er viktig i et prosjekt og tilpasse oss moderne arbeidsmetoder, vil gjøre deg i stand til å få en ytterligere utvikling.

Hvem er du?

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har erfaring i å jobbe på større anleggsprosjekter og som deler vårt verdigrunnlag og ambisjoner. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er helt vesentlig og noe vi verdsetter høyt hos våre ansatte. Oppgavene og ansvaret er du kjent med, men opplevelsen i å utføre dem håper vi skal oppleves som bedre og annerledes enn hva du er vant til.

Arbeidssted vil være der prosjektene er, men stillingen vil være knyttet til vårt kontor i Kristiansand.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Daglig Leder i Qualified Professionals, Rolf Michaelsen tlf. 975 35 754.

Søk stilling

Vis flere stillinger: