Prosjektleder totalentreprise underbygning

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Prime People HR Solutions for Bane NOR
FylkeØstfold
StedMoss
Søknadsfrist05.08.2018

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Prosjektet Sandbukta- Moss- Såstad (10 km) er et stort og komplekst prosjekt som omfatter bl. annet to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum. Prosjektet har fått investeringsbeslutning i Stortinget, og det pågår for tiden forberedende arbeider og forberedelser for utlysning av hovedentrepriser.

Vi har et behov for en prosjektleder for oppfølging av totalentreprise kontrakt for underbygningen på strekningen Sandbukta – Moss - Såstad. Dette inkluderer bygging av to tunneler, ny stasjon og all underbygning på den 10 km lange strekningen.

Stillingen rapporterer til Prosjektsjef. Stasjoneringssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Være byggherrens representant for kontrakten.
 • Ansvar for at økonomi, framdrift, kvalitet og HMS for delprosjektet ivaretas.
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følges.
 • Delta i kontrahering av entreprenør.
 • Bidra til at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplass.
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområde.
 • Ha ansvar for og lede byggelederstaben innenfor sin kontrakt.
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter.
 • Inngå i prosjektets ledergruppe.
 • Stedfortreder for prosjektsjef.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra Universitet/Høyskole
 • Minimum 10 års erfaring som prosjektleder, helst bygg og/eller anleggsarbeid.
 • Erfaring som prosjektleder på store prosjekter.
 • God kontraktsforståelse, herunder inngående kunnskap om og erfaring med bruk av NTK.
 • Det er ønskelig med erfaring fra bygging av større betongkonstruksjoner / tunneler og /eller større fundamenteringsarbeider.
 • Erfaring fra jernbaneanlegg er en fordel.

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Ingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • God teamleder
 • Tåle å arbeide under press
 • Resultatorientert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Intervjuer foretas fortløpende.

Kontaktpersoner:
Knut Hauge
Rådgiver
knut.hauge@primepeople.no
+4793211972

Jan Karlsen
Rådgiver
jan.karlsen@primepeople.no
+4791895680

Søk stilling

Vis flere stillinger: