Prosjektleder Samferdsel

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Firma Rambøll
FylkeOslo
Søknadsfrist04.12.2019

Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring i en stilling hvor du vil få muligheten til å arbeide med de mest spennende tverrfaglige samferdselsprosjektene i landet, samt delta i et innovativt fagmiljø som kontinuerlig utfordrer tradisjonelle prosjekteringsprosesser. For denne rollen trenger du relevant arbeidserfaring, nysgjerrighet og engasjement for fag og utvikling. Er du vår nye Prosjektleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av avdeling Prosjektledelse Samferdsel

Prosjektledelse hos Rambøll er et fag i kraftig endring fordi prosjektene blir større og større og den tradisjonelle organisasjonsformen hvor prosjekteringsleder også leder prosjektet ikke er lenger er optimalt. Prosjekt- og prosjekteringsleder sammen med prosjektstøtte danner lederteamet i en bransje hvor digitalisering, bærekraft og nye samarbeidsmodeller for alvor har begynt å feste sitt grep. Det kreves at tradisjonelle prosjekteringsprosesser utfordres, endres og effektiviseres. Her har Prosjektlederen en helt sentral lederrolle sammen med prosjekteringsleder.

Rollen er mer dynamisk, endrings- og prosessorientert en tidligere, og krever en annen evne til å bidra til gode kommunikasjons- og samhandlingsprosesser.

En Prosjektleder i Rambøll vil få muligheten til å:

 • Lede store tverrfaglige leveranser i alle planfaser
 • Representere Rambøll overfor byggherre, myndigheter og entreprenører.
 • Utvikle seg innen ledelse, VDC og samhandlingsprosesser
 • Sitte tett på fageksperter innen ulike disipliner
 • Komme inn i et sammensveiset Prosjektledermiljø

Avdeling Prosjektledelse Samferdsel består foreløpig av 13 personer fordelt på kontorer i Oslo, Tønsberg, Trondheim, Lillehammer, Fredrikstad og Kristiansand.

Det siste året har prosjektledere fra avdelingen sentrale roller i store spennende prosjekter som:

 • E16 Vossebanen, Arna – Stanghelle, reguleringsplan og teknisk detaljplan
 • Hensetting Østfoldbanen, teknisk hovedplan og teknisk detaljplan
 • Intercity Moss- Såstad, detalj- og reguleringsplan, utarbeidelse av grunnlag for totalentr.og jernbanetekniske utførelsesentrepriser
 • E18 Dørdal- Grimstad, kommunedelplan
 • E6 Ulsberg- Vindåsliene, totalentreprise
 • Intercity Sørli-Hamar, teknisk hovedplan, KDP/KU, reguleringsplan/detaljplan
 • E6 Moelvkrysset, totalentreprise
 • E16 Bjørum -Skaret, byggeplan, grunnlag for totalentr.
 • OPS E39 Lyngdal- Flekkefjord, tunneloppgradering, totalentreprise
 • E18 Haugmyrheitunellen, byggeplan
 • E39 Mandal- Mandal by, totalentreprise med reguleringsplan
 • E6 avlastet Lillehammer, reguleringsplan
 • Rv 19 Moss forprosjekt ferjeleie, trase til E18
 • E18 Ny Varoddbru, byggeplan

Listen er langt fra uttømmende, og vi får stadig forespørsler om nye spennende oppdrag for store offentlige aktører som Nye Veier AS, AS Oslo Sporveier, Statens vegvesen, Bane NOR og totalentreprenører. Vi har behov for dyktige og motiverte personer som kan bidra til at disse prosjektene leveres på riktig måte, samtidig som du er foroverlent og er med på å pushe grenser i bransjen og kontinuerlig utvikle prosjektlederfaget.

Rambøll er et globalt selskap, og man søker hele tiden å tilby den best tilgjengelige kompetansen på tvers av landegrenser.

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Minimum 7 års vei eller jernbaneerfaring fra rådgiver, byggherre eller entreprenør som prosjektleder, prosjekteringsleder e.l.
 • Relevant høyere utdannelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Du er faglig engasjert, kvalitetsbevisst, endringsvillig, fremtidsrettet og selvstendig. Vi vektlegger personlige egenskaper spesielt, gode kommunikasjonsevner, ryddighet og integritet

Velkommen til vår samferdselsdivisjon

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 04. desember 2019.

Har du spørsmål?

Kontakt Avdelingsleder Prosjektledelse samferdsel Marianne Aase, mobil 48890978.

Søk stilling

Vis flere stillinger: