Prosjektleder - Prosjekteringsleder, SHA/HMS ressurs Kristiansand

WSP Norge er en av Norges ledende virksomheter innen profesjonell prosjektledelse. Vi leverer prosjektledelse, prosjektutvikling og prosjektrelaterte spesialisttjenester til offentlige og private aktører innen en rekke bransjer, hvorav de viktigste er bygg og anlegg, samferdsel, energi og industri.

Firma WSP Norge
FylkeVest-Agder
StedKristiansand S
Søknadsfrist15.01.2017

Vil du være med å utvikle et av Norges mest spennende rådgivningsmiljø?

WSP Norge er et mangfoldig arbeidssted, hvor det jobber mange mennesker med ulik bakgrunn. Derfor er kjerneverdiene våre så viktige. Forretningsideen vår definerer hvorfor vi eksisterer, og visjonen vår identifiserer hva vi ønsker å være. Verdiene våre er de prioriteringene vi har satt for vår praksis og daglige aktivitet.

For oss er lokal tilstedeværelse viktig, og vi har derfor kontorer i de fleste større byer i Norge, som blant annet Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Tromsø og Tønsberg. Vi har stort fokus på at hver medarbeider får være med å bidra, både med tanke på egen hverdag men også på retningen for hvordan vi som selskap skal utvikle oss. Som en del av et internasjonalt selskap har vi et stort fagnettverk vi kan benytte oss av i planlegging og gjennomføring av både store og små prosjekter.

WSP har og har hatt prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeledelse på en rekke byggeprosjekter, industriprosjekter, anleggs- og samferdselsprosjekter i Norge. Vi ser etter deg som har ingeniør- eller sivilingeniørutdanning og relevant erfaring fra prosjekteringsledelse, prosjektledelse og SHA/HMS arbeid fra industri, entreprenør, byggherre eller konsulentselskap.

Som prosjekterings- og prosjektleder i WSP Norge vil du få følgende oppgaver:

 • Være en rådgiver ved utarbeidelse av prosjekteringsgrunnlag for bygg, herunder kunne hensynta prosessflyten for industribygg
 • Utarbeide kontraktsstrategier samt kontrahering og kontraktsoppfølging både av prosjekterende og entreprenør
 • Sikre en god dialog med myndigheter, eiere, kunden, brukere og andre interessenter
 • Etablere gode rutiner for prosjektstyring både av sikkerhet, kvalitet, fremdrift og kostnad
 • Ansvar for at kunden til enhver tid har kompetanse og kapasitet til å ivareta byggherrerollen og bestillerrollen
 • Fortløpende rapportering av SHA/HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi
 • Foreslå og gjennomføre korrigerende tiltak, samt fremskaffe de nødvendige eier-/kundebeslutninger til rett tid
 • Sørge for god og effektiv samhandling mellom alle aktører i prosjektet
 • Lede prosjekteringsmøter, byggemøter, økonomimøter, driftsmøter m.m.
 • Kontroll av at entreprenørers HMS-planer, kvalitetsplaner, kontrollplaner og entreprenørens utførelse

Som SHA/HMS ressurs vil du bidra til at prosjekter planlegges og utføres i henhold til byggherreforskriften, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven, med blant annet følgende tjenester:

 • Være SHA/HMS-rådgiver/koordinator, fra prosjektering til ferdigstillelse
 • Utvikle og vedlikeholde gode SHA/HMS-planer for prosjekter
 • Praktisk SHA/HMS-oppfølging på byggeplass, samt gjennomføre SHA/HMS-inspeksjoner
 • Oppfølging av eller ta rollen som KP (koordinator i prosjekteringsfasen) og/eller KU (koordinator i utførelsesfasen)

Vi ønsker at du:

 • Deler din kompetanse og ønsker å lære mer
 • Deltar i salgs- og tilbudsprosesser
 • Bidrar til å sikre leveranse og kvalitet i våre prosjekter
 • Fokuserer på oppfølging og utvikling av kunde
 • Bidrar aktivt til et sosialt miljø

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø som preges av faglig mangfold og ambisjoner
 • Mulighet til å jobbe med en rekke spennende byggherrer og prosjekter
 • Gode utviklingsmuligheter gjennom WSPs interne utdanningsprogram
 • Konkurransedyktige betingelser

Gjennom teamwork deler vi vår kunnskap og iver med hverandre og vokser videre. Bli med på laget!

For mer informasjon kontakt:
Regiondirektør Jill Akselsen, tlf 934 77 934,
Seksjonsleder Øyvind Lundberg, tlf 958 11 426 eller
Bransjeansvarlig industri Audun Olimstad, tlf 958 14 260

Søknadene blir løpende vurdert og aktuelle kandidater blir invitert til en prat etter hvert.

Søk her

Vis flere stillinger: