Prosjektleder Løvenskiold Skog,- Avdeling Bolig/Hytte

Løvenskiold Skog forvalter store skog- og jordbrukseiendommer rundt Oslo. Vi legger stor vekt på være en ansvarlig og profesjonell eier av disse områdene, som er naturlig rekreasjonsområde for over én million mennesker både sommer og vinter.

Vi forvalter 430 000 mål skog og årlig avvirkes ca 65 000 m3 tømmer. Løvenskiold Skog har i tillegg ca 4200 mål dyrket mark hvor det i hovedsak dyrkes korn. For å sikre allsidig bruk av arealene, har vi dessuten livdyrproduksjon av Simmentalfe på Hakedals Verk.

Løvenskiold-Vækerøs utgangspunkt for skogbruket er at naturgrunnlaget skal overleveres til neste generasjon i minst like god stand som det ble mottatt av våre forfedre. Ansvaret overfor kommende generasjoner er i høy grad en realitet vi lever med og er bevisste på hver eneste dag. En gal beslutning i dag får konsekvenser for flere generasjoner fremover. Derfor må vi være forutsigbare og ansvarlige i vår forvaltning.

Vi tar på alvor at eiendommenes beliggenhet innebærer et spesielt ansvar overfor allmennheten. Det innebærer at det tas mange hensyn i den daglige driften. For det første holder driften av skog- og jordbrukseiendommene et høyt faglig nivå. For det andre gjør vi, både gjennom egen virksomhet og i samarbeid med andre, en betydelig innsats for å legge forholdene til rette for de mange brukerne av marka. Til sammen 1200 kilometer stier og løyper er merket for turbruk i Nordmarka. Knapt noen hovedstad kan tilby sine innbyggere tilsvarende friluftsmuligheter.

Ca. 200 hytter og koier leies ut til fritidsformål, og en rekke markaplasser leies ut til fast bosetting. Vi har som mål at disse skal bevares som intakte, opprinnelige og velholdte.

Skogbruket er en forutsetning for at skogen er så tilgjengelig som den er, og dermed for det friluftsliv folk kjenner og setter pris på. Slik vi opplever det fungerer interessefellesskapet mellom skogbruk og friluftsliv svært godt i dag, og vi ønsker at det skal fungere minst like godt i fremtiden.
Løvenskiold Skog ledes av Carl Otto Løvenskiold.

Firma Løvenskiold-Vækerø
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Vi ser etter en erfaren og handlekraftig bygg- og tømrermester/bygg-ingeniør med kunnskap og interesse for tradisjonshåndverk og eldre bygningsmasse.
I Løvenskiold Skog vil du få ansvar for å lede planlegging og gjennomføring av større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter for Løvenskiold Skogs over 800 bygninger i Nordmarka.

Den gamle bygningsmassen har behov for løpende vedlikehold og modernisering. Vi legger vekt på at vedlikeholdet skal ivareta gammel stil og byggeskikk, og ønsker å bevare miljøet rundt plassene best mulig.

Sentrale oppgaver:

  • Befare og utarbeide tilstandsrapporter på forebyggende- og tilstandsbasert vedlikehold
  • Ansvarlig for planlegging, budsjettering og gjennomføring av større vedlikeholdsarbeid og rehabiliteringer
  • Planlegge og gjennomføre prosjekter for nybygging
  • Innhenting av anbud og entrepriser
  • Prosjekt-, byggeledelse og oppfølging av fremdriftsplaner i kommunikasjon med underleverandører og egne ansatte
  • Utarbeide og følge opp byggesøknader
  • Myndighetskontakt og ansvar for gjennomføring av offentlige pålegg (kommune, fylkeskommune, vernemyndigheter, etc.)
  • Budsjett- og rapporteringsansvar for prosjektgjennomføring
  • Tett samarbeid med øvrig ledergruppe i Bolig og Hytte på utvikling av porteføljen

For å lykkes og trives hos oss tror vi du har relevant utdannelse, minimum 5 års erfaring fra prosjekt- og byggeledelse, samt erfaring fra rehabilitering av eldre tømmer- og bindingsverkshus. Du har erfaring fra utarbeidelse og oppfølging av byggesøknader, erfaring fra prosjektstyringsverktøy samt god IT- brukerkompetanse. Det er avgjørende at du forstår økonomi og har en kommersiell tilnærming.

Som person er du relasjonssterk, grundig og strukturert og har en serviceinnstilt holdning. Videre er du initiativrik, og selvstendig og trives med å stå frem som et godt eksempel, med fokus på kvalitet i eget arbeid.

Vi kan tilby en selvstendig og spennende stilling.

Ved spørsmål om stillingen, kontakt vår rådgiver:
Christine H Winther-Larsen
Partner, Incontro

christine@incontro.no
+47 99393534

Søk stilling

Vis flere stillinger: