Prosjektleder jernbaneteknikk

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Entreprenør AS. Veidekke Entreprenør AS driver landsdekkende bygg- og anleggsvirksomhet. Selskapet bygger i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg, og innen anleggsvirksomheten leveres prosjekter innen vei, bane, kraft, industrianlegg og flyplasser. Veidekke Entreprenør AS har ca. 4 500 ansatte og omsetter for 17,5 mrd. (2018).

Firma Veidekke Entreprenør
FylkeTrøndelag, Hele landet
Søknadsfrist14.06.2019

Veidekke Bane ble etablert i 1999 og er en landsdekkende entreprenør innen alle jernbanetekniske fag. Vi utfører arbeider innenfor overbygning, kontaktledning, tele og signal. Veidekke Bane samarbeider med andre enheter i Veidekke, og utnytter firmaets samlede spisskompetanse og kapasitet i flerfaglige prosjekter, bl.a innen fjellsikring og underbygningsarbeider. Veidekke Bane har i dag 130 medarbeidere og en rekke ulike skinne/veimaskiner. Veidekke Bane har sertifiserte medarbeidere innenfor alle jernbanetekniske fag og har som målsetting å være den foretrukne leverandøren innen bygging, fornyelse og vedlikehold på jernbaner og sporveier.

Vi søker nå etter to prosjektledere i jernbaneteknikk til Veidekkes Banedivisjon. I den ene stillingen søker vi en person med tilhørighet i Trondheims-regionen som vil ha fokus på Nordlandsbanen. Rett kandidat til den andre stillingen vil kunne få muligheten til å pendle rundt i hele landet vårt i turnusarbeid. Prosjektleder Bane er ansvarlig for prosjektets samlede produksjon iht. til Veidekkes overordnede mål om å oppnå de mest fornøyde kundene, best lønnsomhet, god og skadefri produksjon og lav miljøbelastning. Du skal sørge for god flyt i produksjonen og har hovedansvar for den langsiktige prosjektplanleggingen.

Som Prosjektleder i Veidekke Bane vil du få ansvar for å lede prosjekter fra tilbudsfase til avslutning. Du vil få ansvar for prosjekter i størrelsesorden ca 10-50 MNOK. Prosjektlederen er den stedlige lederen på prosjektet.

Veidekke Bane har hele landet som satsningsområde. Av natur er prosjekter i baneteknikk dels preget av sesongvariasjoner, der en stor del av prosjektgjennomføringen vil skje i sommerhalvåret, og hvor det i lavsesong vil være større aktivitet knyttet til erfaringsoverføring og forbedringsarbeider, kalkulasjon og forberedelse til neste sesong.

Arbeidsoppgaver

 • Lede innkjøpsprosessene i distriktet
 • Delta i tilbudsteam i distriktet i forbindelse med større anskaffelser
 • Ta en aktiv rolle i prosjektene ved å innhente, evaluere og kvalitetssikre tilbud
 • Sikre gode innkjøp og avtaler i alle faser av prosjektene
 • Støtte prosjektene med inngåelse og oppfølging av kontrakter med underentreprenører og andre aktører
 • Arbeide for å heve kompetansen om innkjøpsfaget og innkjøpsprosessene i distriktet
 • Følge opp og utvikle gode og effektive leverandører lokalt
 • Løpende oppfølging, problemløsning og evaluering av innkjøpsprosessene
 • Sikre at innkjøp og anskaffelser skjer i tråd med lover og forskrifter
 • Delta i innkjøpsnettverket til Veidekke Bygg
 • Noe reisevirksomhet til de øvrige kontorer i distriktet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Du har helst høyere teknisk og/eller økonomisk utdanning og solid erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Videreutdanning innen logistikk og innkjøp er en fordel.
 • Du bør ha erfaring med forhandlinger og ha god kontraktsforståelse.
 • Du har god bransje- og leverandørkunnskap
 • Du er av typen som forstår helheten – at totalkostnad består av mer enn pris
 • Du har gode kunnskaper innen Excel og IT generelt
 • Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du er trygg i formidlingsrollen – også i større forsamlinger
 • Du er pålitelig, profesjonell, systematisk, analytisk, grundig og vant til å håndtere mye informasjon
 • Du er god på å få folk med deg på tvers av funksjoner i organisasjonen, og er god på nettverksbygging, kompetansedeling og teamarbeid
 • Du er en dyktig forhandler med god faglig og kommersiell forståelse, og du kan både lede og delta i forhandlingsteam

Vi tilbyr

 • En spennende og fremtidsrettet jobb i en næring i vekst
 • En mulighet til å være med å påvirke innkjøpsprosessene i Veidekke
 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollega og et selskap som satser på egne ansatte
 • En stilling med stor grad av selvstendighet
 • Du får en bred kontaktflate inn mot hele Veidekke og får gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Medeierskap i egen bedrift

Spørsmål om stillingen?

Ole Kristian Fløystad

Avdelingsleder

993 80 532

Søk stilling

Vis flere stillinger: