Prosjektleder / Ingeniør vann og avløp

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Firma Gran kommune
FylkeOppland
Søknadsfrist02.11.2018

Ønsker du å delta i spennende og utfordrende prosjekter?

Gran kommune står foran store oppgaver knyttet til nye vann- og avløpsanlegg, rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsanlegg, flomsikring av Brandbu sentrum med bygging av ny bru, opparbeidelse av 300 daa. næringsområde og etablering av nytt vannbehandlingsanlegg.

Gran kommune, VA, har ledig stilling som prosjektleder i 100 % fast stilling

Beskrivelse av tjenestested

Enheten for Vann og avløp har 16 årsverk fordelt på en driftsavdeling og en utviklingsavdeling. Stillingen er knyttet til utviklingsavdelingen og arbeidsplassen vil være i rådhuset på Jaren. Oppfølging av anlegg ute må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsområde er prosjektledelse med økonomioppfølging, fra oppstart av prosjektering til gjennomført utbygging.

Det er også aktuelt med deltakelse i arbeidsteam ved prosjektering og gjennomføring av tverrfaglige prosjekter.

Ønsket kompetanse

 • Utdanning innen bygg/anlegg fra høgskole eller annen relevant utdanning.
 • Manglende utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring innen faget.
 • Kjennskap til regelverk innen offentlige anskaffelser.
 • Erfaring innen økonomi og prosjektledelse.
 • Kjennskap til relevant IKT-verktøy.

Personlige egenskaper

 • Evne til å håndtere en portefølje med flere prosjekter samtidig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Selvstendighet og gode samarbeidsegenskaper.

Vi kan tilby

 • Et trivelig arbeidsmiljø.
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.
 • IA og Fysak kommune.

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.

Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 02.11.2018 Utlyst dato 03.10.2018 Vårref 1525

Kontaktperson

Trygve Rognstad, Enhetsleder VA, tlf: 93400898, mobil: 93400898, trygve.rognstad@gran.kommune.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: