Prosjektleder – gjennomføring av byggeprosjekter ved Ahus

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon Facilities Management (DFM) har ansvaret for eiendom og et bredt spekter av støttefunksjoner på sykehusets 290.000m2. Forvaltning, prosjekt, drift og vedlikehold, renhold, mat og drikke, sikkerhet, parkering, sentralbord, resepsjon, journalarkiv, vaskeri, barnehager, portører, transport, gartner og logistikk er blant tjenenestene våre.

Våre tjenester er sterkt integrert i den kliniske virksomheten. Vi er 650 kolleger som blir motivert av å understøtte en livsviktig virksomhet, i et miljø hvor medisinsk utvikling stimulerer oss til å utvikle våre fag og tjenester til å bidra til god pasientbehandling.

Firma Akershus universitetssykehus (Ahus)
FylkeViken
StedNordbyhagen
Søknadsfrist24.01.2020

Prosjektleder – gjennomføring av byggeprosjekter

Avdeling for Eiendomsforvaltning og -utvikling, Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere.

Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. «Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon.

Divisjon Facilities Management (DFM) har ansvaret for eiendom og et bredt spekter av støttefunksjoner på sykehusets 290.000m2. Forvaltning, prosjekt, drift og vedlikehold, renhold, mat og drikke, sikkerhet, parkering, sentralbord, resepsjon, journalarkiv, vaskeri, barnehager, portører, transport, gartner og logistikk er blant tjenenestene våre. Våre tjenester er sterkt integrert i den kliniske virksomheten. Vi er 650 kolleger som blir motivert av å understøtte en livsviktig virksomhet, i et miljø hvor medisinsk utvikling stimulerer oss til å utvikle våre fag og tjenester til å bidra til god pasientbehandling.

Våre byggeprosjekter foregår i all hovedsak inne i et sykehus i full drift, og berører til dels komplekse tekniske løsninger. Alle prosjekter ledes av en intern prosjektleder, i samråd med interne brukere samt eksterne ressurser innen rådgivende ingeniører, arkitektur mv. Avdelingen har et eget miljø for Tidligfaseplanlegging av prosjekter. Avdelingen har i dag tre prosjektledere som leder prosjektering/gjennomføring av byggeprosjekter. Vi skal utøke med én prosjektleder som, på lik linje med øvrige prosjektlederne, vil få i oppgave å lede prosjektering og gjennomføring av en portefølje bestående av små og mellomstore byggeprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å etablere beslutningsunderlag i tidligfase ved avklaring av konsekvenser for bygg og infrastruktur
 • Tverrfaglig planlegging og ledelse av prosjekteringstjenester
 • Gjennomføre små og store byggeprosjekter
 • Bestillerfunksjon/Byggherreansvar
 • Utarbeidelse og oppfølging av prosjektrelaterte kostnadsestimater, budsjetter, fremdriftsplaner, HMS- aktiviteter, økonomirapporter, FDV-dokumentasjon, miljøoppfølgingsplaner mm

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med planlegging og ledelse av byggeprosjekter
 • Høyere relevant utdanning innen tekniske fag
 • Lang og relevant erfaring kan veie opp for krav til utdanning
 • God forståelse og kompetanse innen flere tekniske fagområder
 • God økonomisk forståelse
 • Erfaring fra utarbeidelse av kalkyler og oppfølging av miljø i byggeprosjekter vil kunne bli tillagt vekt
 • Gjerne sertifisert innen Prince2 eller lignende prosjektstyringsmetodikk

Personlige egenskaper

 • Proaktiv og positiv
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Systematisk tilnærming
 • Trives med å bidra i tverrfaglige arbeidsgrupper

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig samarbeid innenfor et komplekst fagområde
 • Gode velferdsordninger, firmahytter, Bedriftsidrettslag osv.

Arbeidsspråk: norsk skriftlig og muntlig
Reisevirksomhet: lite

Kontaktinformasjon

Silja Selven Moe

Avdelingsleder

90798078

Søk stilling

Vis flere stillinger: