Prosjektleder forbedringsprosjekter

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Industri AS, som er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Industri AS har 1 100 ansatte og omsetter for 4,7 mrd. (2017).

FirmaVeidekke Industri
FylkeOslo
Søknadsfrist06.01.2019

Vi søker en prosjektleder som kan lede større forbedringsprosjekter i Veidekke Industri og gjennom det bidra til å operasjonalisere strategien vår. I tillegg til å lede forbedringsprosjekter på tvers av forretningsområdene vil du bidra til å videreutvikle vår prosjektstyrings- og gevinstrealiseringsmetodikk.

Vi leter etter deg som har:

 • Faglig styrke innenfor driftsstrategi og Operational Excellence
 • Erfaring med å jobbe i krysningen mellom forretning og teknologi samt kan bidra til å videreutvikle vår digitale satsning
 • Gjennomført flere vellykkede prosjekter, både som prosjektmedlem og prosjektleder
 • Evne til å samle inn store mengder data, analysere og fremstill dem på en effektiv og strukturert måte (både kvalitative og kvantitative analyser)
 • Forståelse for hva som kreves for å få til en vedvarende endring og er en god endringsleder
 • Tyngde nok til å rådig ledergrupper på sentrale problemstillinger, samt drive selvstendig forankringsarbeid
 • Solid erfaring med ulike prosjektstyringsverktøy, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, mandater, businesscase, gevinstavtaler, prosjektplaner og implementeringsstrategier.

Du har gode lederegenskaper og evner å lede tverfunksjonelle team gjennom løsning av komplekse problemstillinger. Ditt bidrag er faktaorientert og understøtter driftens behov for å jobbe strukturert og målrettet med forbedringsarbeid.

Dette vil kreve at du evner å sette seg inn i andres hverdag og ta medeierskap til andres problemstillinger, og at du motiveres av å få til forbedring og øke verdiskapingen i driften.

Kontorsted på Skøyen i Oslo, i tillegg har vi lokasjoner over hele landet som vil medføre noe reisevirksomhet.

Stillingen inngår i Strategi og prosjektenheten i Veidekke Industri og du vil rapportere direkte til Strategi- og prosjektdirektøren.

Ansvarsområder

 • Være en strategisk lederstøtte i forretningsområdet, herunder være tett på og forstå forretningsområdenes forbedringsbehov, veilede og bidra med struktur og metodikk for å løse utfordringene de står overfor
 • Drive forbedringsprosjekter fra en mulighet er identifisert til den er implementert
 • Støtte drift i oppfølging og realisering av gevinster
 • Være med på å videreutvikle prosjektstyrings- og gevinstrealiseringsmetodikken vår
 • Bidra til å etablere rammeverk for strukturert problemløsningsmetodikk og kontinuerlig forbedring
 • Bidra til å styrke organisasjonens prosjektledelseskompetanse

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen strategi, økonomi, forretningsutvikling eller tilsvarende
 • 3-5 års erfaring som prosjektleder eller fra konsulentvirksomhet
 • Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Effektiv og dyktig i bruk av Office verktøy, spesielt Excel og Power Point.

Vi tilbyr

En spennende stilling i en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt, og til tider hektisk arbeidsmiljø. Vi tilbyr også mange gode kurs gjennom Veidekkeskolen, som er en del av et kontinuerlig utviklingsløp. Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil sammen med alle andre i Veidekke få mulighet til å bli medeier i egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier vi over 15 % av aksjene i selskapet.

Kontaktperson

Trine Solbakken Remen

Telefon 997 03 450

Søk stilling

Vis flere stillinger: