Prosjektleder ERTMS forberedende arbeider


Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist17.08.2020

Jernbanen er på spor mot en ny fremtid. Fra å være mekanisk og manuell, er den i ferd med å bli høyteknologisk og digital. Bane NOR er en pådriver for denne utviklingen. Utdatert teknologi langs hele Norges jernbanenett erstattes med et nytt digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land – European Rail Traffic Management System (ERTMS). ERTMS-programmet er et av Norges største digitaliseringsprosjekter, og et viktig skritt i moderniseringen av jernbanen.

Vi har nå behov for å styrke teamet vårt med inntil tre prosjektledere til forberedende anleggsarbeider for ERTMS, i prosjektet Forberedende arbeider. Forberedende arbeider legger det fysiske grunnlaget på alle strekninger for at det nye signalanlegget kan innføres, og utgjør i økonomisk omfang den største delen av ERTMS-programmet. Som prosjektleder vil du få ansvaret for gjennomføring av strekningsvise prosjekter. Disse omfatter føringsveier for kabler, tilrettelegging for nye tekniske hus og etablering av strømtilførsel. Prosjektlederen har en viktig rolle i å sikre enhetlige og robuste løsninger på det som bygges, og for å følge opp at entreprenør leverer innen gitte rammer. Alt dette får du i et arbeidsmiljø som preges av godt humør og stå-på-vilje hos de ansatte.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • du får ansvaret for å organisere og lede prosjektgruppen for det enkelte strekningsprosjekt
 • du deltar aktivt i anskaffelse av entreprenør
 • du får ansvaret for oppfølging av entreprenør i planleggings- og produksjonsfase, inkludert økonomi, fremdrift og kvalitet
 • du koordinerer og forankrer løsninger med andre interessenter og grensesnitt i og utenfor Bane NOR
 • du bidrar til faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av prosjektlederrollen i prosjektet

Kvalifikasjoner

 • du har en bachelor/master (ingeniør/sivilingeniør) innen bygg/anleggsfag, elektrofag, prosjektledelse eller tilsvarende. Lang, relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning
 • du har erfaring fra prosjektledelse i relevante prosjekter
 • du har erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen
 • du har erfaring fra oppfølging av entreprisekontrakter
 • har du jobbet med jernbaneprosjekter tidligere, og har kjennskap til Bane NORs organisasjon og Teknisk regelverk, er det en fordel
 • du har meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • vi søker deg som jobber selvstendig og strukturert og som er en nøyaktig person med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • du er opptatt av kontinuerlig forbedring, og søker effektivisering i arbeidet
 • du har evne til å se «det store bildet», og til å vurdere tekniske løsninger opp mot tid og kostnader
 • du kjenner deg igjen i Bane NORs etiske retningslinjer og verdier; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende
 • du er omgjengelig og bidrar til vårt inkluderende og gode arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • et meget godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og engasjerte fagmiljøer
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • Bane NOR har sin egen prosjektskole med relevante kursmoduler for deg som ønsker å utvikle deg i prosjektlederrollen
 • personalbillett på Vy, SJ og Go Ahead sine tog
 • nyoppussede kontorlokaler i Posthuset i Oslo

Kontaktinformasjon

Kristin Aursand

Prosjektleder

452 46 335

Søk stilling

Vis flere stillinger: