Prosjektleder drift vegavdeling Hedmark

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region øst
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist18.12.2016

Drift og vedlikehold er et viktig satsningsområde for Statens vegvesen. Vi trenger deg som prosjektleder for å ivareta ledelsen av vårt såkalte UV-prosjekt, som har tiltak innenfor forarbeider for dekke, øvrige vedlikeholdsprosjekter samt mindre utbedringsprosjekter.

Prosjektets unike organisering og en omfattende og variert tiltaksporteføljen gjør at stillingen er spennende, kompleks og krevende og trenger en stø hånd på roret.

Driftsseksjonen i Vegavdeling Hedmark har ansvaret for drift- og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og er organisert med to prosjektledere med ansvar for hhv driftskontraktene og UV-prosjektet. Seksjonen består av 27 medarbeidere med kontorsted Hamar, Kongsvinger og Tynset. Det må påregnes noe reising rundt om i fylket.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder vil få ansvaret for gjennomføring av tiltaksporteføljen som tildeles UV-prosjektet inkl. rapportering på framdrift, kvalitet og økonomi. Videre vil prosjektleder ha ansvar for kontraktsfornyelser, samt medvirkning i planlegging av tiltakene.

Som prosjektleder må du ha oversikt over oppgavene, fordele dem mellom medarbeiderne, sørge for at teamene jobber godt sammen, samt veilede hver enkelt i hverdagen.

Du må være systematisk og samarbeidsorientert med gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning på masternivå, minimum bachelornivå. Særlig sterk og allsidig praksis kompensere for formell utdanning.

I tillegg til kompetanse innen vegvedlikehold vil det legges vekt på:

  • Sterk kontraktsforståelse
  • God evne til ledelse og økonomistyring
  • Evne til å lede og utvikle medarbeiderne i prosjektet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 prosent til Statens pensjonskasse.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.
Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktperson:
Ann-Kristin Rehder
mob: 91 85 34 58

Søk her

Vis flere stillinger: