Prosjektingeniør VVS for avdeling Bygninger - Oslo eller Drammen

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeViken, Oslo
StedOslo eller Drammen
Søknadsfrist29.02.2020

Vil du jobbe i et verdensledende rådgivermiljø med høye ambisjoner innen digitalisering og bærekraft? Kan du prosjektere VVS-anlegg i samarbeid med spesialister på andre fagfelt? Og har du kompetanse innen BIM? Bli med å utforme fremtidens byggeprosjekter med oss!

BLI EN DEL AV VÅR AVDELING BYGNINGER OSLO ELLER DRAMMEN

I avdeling Bygninger Oslo vil du bli en del av seksjon VVS og energi. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter både sosialt og faglig. COWI har et av Norges ledende fagmiljø innen VVS-teknikk og energi, med 35 dyktige ingeniører i Oslo og Drammen og 140 samlet i COWI Norge. Vi vektlegger kundens behov, faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre. Hos oss vil du få jobbe med varierte oppdrag innen sykehus, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg og industrianlegg. Vi har prosjektkontorer i sentrum, Aker og på Gardermoen og utstasjonering må påregnes.

FÅ EN VARIERT HVERDAG MED UTVIKLENDE ARBEIDSOPPGAVER

I denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med seksjonsleder, prosjektleder og kollegaer i prosjekt. Din hovedoppgave i teamet vårt er VVS-prosjektering eller disiplinledelse. Vi har behov for både prosjektingeniører og senioringeniører i pågående prosjekt med behov for oppbemanning. Vi vil i stor grad tilpasse oppgaver og ansvarsnivå til den enkelte.

Til daglig vil følgende arbeidsoppgaver være aktuelle:

 • Beregning og dimensjonering av VVS-tekniske anlegg i alle prosjektfaser.
 • Tilstandsanalyser og befaringer
 • Beskrivelser og anbudsgrunnlag
 • Digital samhandling og prosjektering i BIM-modell
 • Planlegning av termisk energiforsyning
 • Simulering av energibruk og inneklima.
 • Oppdragsledelse og disiplinledelse
 • Byggeledelse og oppfølging i byggefase

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være samarbeidsvillig, nysgjerrig og ansvarlig. Du er opptatt av å bygge tillit, være pålitelig, troverdig, strukturere eget arbeid og levere til avtalt tid og kvalitet. Du deler aktivt kunnskap og er interessert i å bygge nettverk.

Du bør dessuten ha flere av følgende ferdigheter:

 • Utdannet ingeniør eller sivilingeniør med fordypning innen klimateknikk, energi i bygninger, automasjon/ITB el.
 • Minimum 3 års erfaring fra rådgivermiljø, entreprenør eller annen kunnskapsbedrift
 • Snakker og skriver flytende norsk og engelsk
 • Revit, Autocad, MagiCad, Navisworks og Solibri o.l., G-prog.
 • Simien eller IDA ICE
 • Tverrfaglige samarbeidsprosesser som VDC, ICE, LEAN.

Erfaring med sikkerhetsgraderte prosjekt og gyldig klarering, kompetanse innen sykehus, erfaring fra entreprenør, rørlegger eller ventilasjonsmontør teller positivt, men er ikke et krav.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest komplekse prosjekter og sterkeste fagmiljøer innen helsebygg, flyplasser og smarte og grønne bygg. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt en personlig oppfølgingsplan, årlige medarbeidersamtaler og muligheter for internasjonalt arbeid hvis ønskelig.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi har faglige nettverk, bedriftslag og «Ung i COWI»-nettverket
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

HAR DU SPØRSMÅL?

Da kan du ringe Anne Kristine Amble (Seksjonsleder) på telefon +47 465 40 296.

Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang.

Søk stilling

Vis flere stillinger: