Prosjektingeniør - Byggteknisk seksjon

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende årene utvikles. Etaten er bl.a. involvert i utviklingen av Fjordbyen, Ensjø, Økern, Hovinbyen og Groruddalen. Etaten forvalter en betydelig bygningsmasse samt ubebygd grunn. Vi er 130 ansatte som holder til i Christian Krohgs gate ved Akerselva.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Eiendoms- og byfornyelsesetatens lokaler er universelt utformet.

Firma Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
FylkeOslo
Søknadsfrist19.05.2019

Har du erfaring fra eiendomsbransjen eller bygge- og anleggsbransjen og har lyst å jobbe med spennende bygge- og rehabiliteringsprosjekter?

Vi søker etter en dyktig prosjektingeniør til Byggteknisk seksjon i et 1 års vikariat, med mulighet til forlengelse. Seksjonen inngår i Eiendomsavdelingen som blant annet har ansvar for kjøp og salg av kommunal eiendom, tomtefeste, forvaltning av eiendom, utbedring og utleie av bygninger, arbeid med forurenset grunn og overvåking av deponier. Byggteknisk seksjon jobber i hovedsak med å planlegge og gjennomføre tekniske utredninger, større vedlikeholdsprosjekter og byggeprosjekter på etatens bygningsmasse. Bygningsmassen er svært variert og består av både kulturbygg, næringsbygg og boliger. Flere av eiendommene er i tillegg verneverdige og står oppført på Byantikvarens Gule liste.

Til stillingen som prosjektingeniør ligger ansvar for å gjennomføre vedlikeholdstiltak og rehabilitering innenfor gitte tidsfrister, kvalitetsnivå og økonomiske rammer. Det tilligger også stillingen å bidra med faglig kompetanse og rådgivning, samt å kunne samarbeide med andre medarbeidere i egen seksjon, egen avdeling og på tvers av organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere tilstanden på bygninger og bygningsdeler
 • Utarbeide vedlikeholdstiltak og følge opp disse
 • Planlegge og prosjektere løsningene for anbudskonkurranser
 • Ivareta SHA og prosjekt- og byggelederrollen i utførelsesfasen

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør eller ingeniør med erfaring fra eiendomsbransjen og/eller bygge- og anleggsbransjen
 • Gjerne med spesialområder for eksempel innen brannvern, vedlikehold av vernede bygninger, energi/miljø eller anbudsbeskrivelser
 • Det er ønskelig med erfaring innen Revit og/eller AutoCad
 • Førerkort er også en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team
 • Evne til praktisk og kreativ tenkning
 • Personlige egenskaper vektlegges

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Vikariat som spesialingeniør, lønnstrinn 41-50, kr 541 400 - 640 100 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere stilling som overingeniør vurderes, lønnstrinn 48-57, kr 617 000 - 735 100 per år.
 • Varierte og spennene arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss jobber du blant annet med arkitekter, landskapsarkitekter, jordskiftekandidater, jurister og økonomer.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom blant annet deltakelse på kurs, seminarer o.l.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen.
 • Fleksitidsordning.
 • Gode velferdstilbud med blant annet eget bedriftsidrettslag og treningsmuligheter i våre lokaler m.m.

Kontaktinfo:

Trond Kristian Skjolden, Seksjonssjef, 93494881

Søk stilling

Vis flere stillinger: