Prosjektingeniør - Byggteknisk seksjon

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende årene utvikles. Etaten er bl.a. involvert i utviklingen av Fjordbyen, Ensjø, Økern, Hovinbyen og Groruddalen. Etaten forvalter en betydelig bygningsmasse samt ubebygd grunn. Vi er 130 ansatte som holder til i Christian Krohgs gate ved Akerselva.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Eiendoms- og byfornyelsesetatens lokaler er universelt utformet.

Les mer om etaten

Firma Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
FylkeOslo
Søknadsfrist30.10.2018

Vi er på jakt etter en dyktig prosjektingeniør til spennende oppgaver i Byggteknisk seksjon. Seksjonen inngår i Eiendomsavdelingen, som blant annet har ansvar for kommunens eiendomssalg- og kjøp, tomtefeste, forvaltning, utbedring og utleie av bygninger, arbeid med forurenset grunn og overvåking av nedlagte avfallsdeponier.

Byggteknisk seksjon jobber i hovedsak med planlegging og gjennomføring av tekniske utredninger, større vedlikeholdsprosjekter og byggeprosjekter på etatens varierte bygningsmasse.

Til stillingen som prosjektingeniør ligger ansvar for å gjennomføre vedlikeholdstiltak og rehabilitering innenfor gitte tidsfrister, kvalitetsnivå og økonomiske rammer. Det tillegger også stillingen å bidra med faglig kompetanse/rådgivning og kunne samarbeide med andre medarbeidere i egen seksjon, egen avdeling og også på tvers av organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere tilstanden på bygninger og bygningsdeler
 • Utarbeide vedlikeholdstiltak og kommunisere disse
 • Planlegge og prosjektere løsninger for anbudskonkurranser
 • Ivareta SHA, samt prosjekt- og byggelederrollen i utførelsesfasen
 • Prosjektdeltakelse

Kvalifikasjoner

 • Master eller bachelorgrad innen bygg og anlegg/eiendom, med erfaring fra bransjen
 • Gjerne med spesialområder for eksempel innen brann, vedlikehold av vernede bygninger, energi/miljø eller anbudsbeskrivelser
 • Førerkort er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må kunne jobbe både strukturert, selvstendig og være aktiv bidragsyter i team
 • Evne til praktisk og kreativ tekning

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Stillingskategori er avhengig av søkers kvalifikasjoner: Enten stilling som spesialingeniør, lønnstrinn 41-50, kr 541 400 - 640 100 per år eller som overingeniør, lønnstrinn 49-58, kr. 628 200 - 749 600 per år.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss jobber du blant annet med arkitekter, landskapsarkitekter, jordskiftekandidater, jurister og økonomer.
 • God muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom blant annet deltakelse på kurs, seminarer og lignende.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen.
 • Fleksitidsordning.
 • Gode velferdstilbud med bant annet eget bedriftsidrettslag og treningsmuligheter i våre lokaler, hytte i Trysil m.m.

Kontaktinfo:

Trond Kristian Skjolden, seksjonsleder, 934 94 881

Søk stilling

Vis flere stillinger: