Prosjekteringsledere - Trondheim og Molde/Ålesund

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Norge
FylkeTrøndelag, Møre og Romsdal
Søknadsfrist08.01.2020

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag ca. 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Region Midt/Nord med hovedkontor i Trondheim har ca. 250 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi er en totalentreprenør som utvikler og bygger sykehus, kontorbygg, skoler, boligblokker m.m. i Trøndelag og i Møre og Romsdal. Våre byggherrer er både private og offentlige. Skanska i Trondheim holder til i moderne lokaler i Powerhouse på Brattørkaia. Med flere spennende prosjekter i tidligfase og produksjon ønsker vi å ansette

Prosjekteringsledere til Trondheim og Molde/Ålesund

Ønsker du å jobbe i et framoverlent fagmiljø med prosjekteringsledelse og store komplekse byggeprosjekt?

Er du opptatt av bærekraftige løsninger?

Vi søker etter prosjekteringsledere som kan planlegge og lede gode prosjekteringsprosesser i samspill med fagrådgivere, byggherre og myndigheter. Vi ser etter mennesker som kommuniserer godt, jobber målrettet og strukturert, og som har interesse for innovasjon og miljø. Sammen ønsker vi ditt bidrag i prosjektene for å bygge et bedre samfunn.

Egenskaper:

Stillingen passer til deg hvis:

 • Du er analytisk og har en praktisk tilnærming til løsninger
 • Du har en inkluderende lederstil og har evne til å oppnå resultater gjennom andre
 • Du jobber målrettet og systematisk
 • Du har kommersiell teft og god risikoforståelse
 • Du er nysgjerrig på innovative og kreative løsninger
 • Du er løsningsorientert og kommuniserer godt muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for prosjektutvikling og prosjekteringsledelse i våre prosjekter
 • Bidra med kompetanse i tidlig fase prosjektutvikling/tilbud
 • Utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi
 • Jobbe aktivt med forutsigbar prosjekteringsledelse i tråd med Skanska sine verdier
 • Være oppdatert på utviklingstrender og beste praksis innenfor prosjekteringsledelse
 • Sikre at utarbeidet skisseprosjekt/forprosjekt er tilgjengelig og av god nok kvalitet og formidle dette til rådgiverne
 • Kontrahere rådgivere
 • Utarbeide tydelige mål (suksesskriterier) for prosjekteringsarbeidet sammen med prosjekteringsgruppen og prosjektgruppen
 • Utarbeide Milepelsplan prosjektering, Leveranseplan prosjektering, Utkikksplaner og arbeidsplaner
 • Sikre at de prosjekterende identifiserer risiko innenfor sitt fagområde og at dette ivaretas i prosjekteringen eller videreføres i SHA-planen
 • Planlegge og fasilitere/lede prosjekteringsmøtene (ICE-møter)
 • Aktivt påvirke at løsninger og detaljer som blir valgt fremmer sikker og effektiv produksjon, byggbare løsninger
 • Jobbe med prosjekteringsledelse i BIM - Building Information Modell
 • Sørge for at tverrfaglig kontroll blir gjennomført og dokumentert
 • Gjennomføre konstruksjonsgjennomganger underveis sammen med prosjekterende og produksjon
 • Ivareta og utvikle kundeforholdet innenfor prosjektet
 • Bistå prosjektleder i vurderingen av tiltak ved avvik og endringsarbeider som kan påvirke tid, kost eller kvalitet
 • Ta ansvar for søknadsprosessen overfor offentlige myndigheter og sikre at vi oppfyller lovkrav og forskrifter

Kvalifikasjoner:

 • Relevant Bachelor-/Masterfrad eller tilsvarende
 • Fagkompetanse innenfor prosjekteringsledelse
 • Bakgrunn fra offentlig forvaltning, rådgivermiljø eller entreprenør er en fordel

Vi kan tilby:

 • En flott arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og kompetente og dyktige medarbeidere
 • Et sterkt og godt fagmiljø
 • Åpenhet og tillit i arbeidshverdagen
 • Deltakelse i utvikling av fagområdet
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Skanska sine verdier er vår felles rettesnor i arbeidet:

Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss. Vi arbeider sikkert - eller ikke i det hele tatt. Vi går aldri forbi en usikker arbeidsoperasjon. Vi er en pådriver for grønne løsninger og prioriterer helse, miljø og livskvalitet i alt vi gjør. Vi opptrer seriøst og ansvarlig overfor kommende generasjoner.

Vi driver vår virksomhet med integritet og åpenhet. Vi følger våre etiske retningslinjer og aksepterer ikke avvik. Hos oss skal alle føle seg trygge til å si hva de mener.Vi er en lærende organisasjon, og ser alltid etter forbedringer og nye løsninger. Vi benytter vårt mangfold og skaper merverdi gjennom et nært samarbeid med kunder, partnere og lokalsamfunn. Vi har en inkluderende kultur, er ydmyke og viser hverandre tillit og respekt.Vi bidrar aktivt til at våre kunder når sine mål. Vi kjenner både våre kunder og kundens kunder. Deres behov er vårt utgangspunkt for å utvikle gode løsninger.

Kontakt:

Prosjektsjef Marit Sollien, tlf. +47 41 45 46 05

HR-sjef Anne Mette Moen,tlf. +47 91 67 44 59

Søknadsfrist: 8. januar 2020

Søk stilling

Vis flere stillinger: