Prosjekteringsleder


Hæhre Entreprenør AS håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende!

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter for blant annet Nye Veier og Statens Vegvesen rundt om i hele landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Firma Hæhre Entreprenør
FylkeHele landet, Akershus
Søknadsfrist30.11.2018

Prosjekteringsleder

For å styrke vår kapasitet og kompetanse innen prosjektering og prosjektutvikling vil vi nå utvide vårt team med en prosjekteringsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjekteringsgruppen i alle faser av prosjektet: prekvalifisering, tilbudskonkurranse, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.
 • Være en aktiv pådriver for å utarbeide sikre og byggbare løsninger iht. Hæhres beste praksis for prosjektgjennomføringen
 • Sikre at prosjektet får en utforming og kvalitet som er i tråd med forutsetningene i kontrakt, lover, forskrifter og Hæhres styringssystem
 • Følge opp fremdrift og økonomi i prosjekteringen, og påse at nødvendige korrigerende tiltak gjennomføres
 • Dokumentere endringer i prosjektet i samarbeid med prosjektledelsen
 • Være bindeledd mellom Hæhre, rådgivere, underentreprenører og byggherre

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du er grunnleggende åpen, nysgjerrig, kreativ og løsningsorienter på nye arbeidsmåter, og finne de gode, sikre og effektive løsningene
 • Har stor arbeidskapasitet, er lojal og er vant til å overholde tidsfrister i hektiske prosjekter
 • Gode samarbeidsevner med de ulike aktørene i et prosjekt; prosjektorganisasjonen, rådgivere, entreprenører, byggherre og øvrige interessenter
 • Har god innsikt i økonomi, tilbudsarbeid, kalkulasjon og kontraktsoppfølging i store og komplekse prosjekter
 • Tenker helhetlig, har god prosjektforståelse og evne til å analysere, strukturere og prioritere oppgaver
 • Er selvstendig, ansvarsbevisst, handlekraftig og har en høy gjennomføringsevne
 • Kommuniserer klart og tydelig, setter tydelige mål og rammer og leder prosjekteringsgruppen iht. prosjektets mål og rammer
 • Er ingeniør/sivilingeniør med 5 års relevant erfaring fra bygg eller anlegg, og har praktisk erfaring fra arbeid på større prosjekter, gjerne som anleggsleder eller prosjektleder.
 • Har kjennskap og mestrer å bruke relevant programvare som Office, Novapoint, Autocad, Gemini mm

Vi tilbyr:

 • En sterk bedriftskultur, med fokus på drive, samarbeid, lønnsomhet og stolthet
 • Du vil bli en del av Norges mest ekspansive entreprenørkonsern
 • Konkurransedyktige betingelser, muligheter for medarbeiderskap i bedriften gjennom aksjekjøp
 • Korte beslutningslinjer
 • Gode HMS og KS-rutiner
 • Et sted hvor måloppnåelse og gode resultater feires
 • Gode opplæringssystemer og muligheter for faglig og personlig utvikling

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktpersoner:

Tor Kleiven

488 98 486

Tor.kleiven@akh.no

Martin Melander

941 92 575

Martin.melander@akh.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: