Prosjekteringsleder

AF Bygg Oslo har bred erfaring med utvikling, prosjektering og bygging av næringsbygg, boligbygg og offentlige bygg. AF Bygg Oslo vektlegger ledelse, kvalitet, risikovurdering og fleksibilitet i alle nybyggprosjekter. Vår erfaring er at dette er avgjørende for å sikre et lønnsomt prosjekt for kundene og for oss. Vi er en ledende leverandør av alle type nybyggprosjekt og har vårt kjerneområde i Oslo og Akershus.

Firma AF Bygg Oslo
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

AF Bygg Oslo er en stor aktør innenfor boligbygg, næringsbygg og offentlige bygg. Hos oss får du muligheter og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt miljø. Grunnet fortsatt god og stabil aktivitet ønsker vi kontakt med prosjekteringsledere. AF Bygg Oslo har et godt miljø innen prosjekteringsledelse og satser på å styrke dette ytterligere. Prosjekteringslederen vil delta ute i prosjekt og er sentral i byggeplassledelsen.

Arbeidsoppgaver:

Lede prosjekteringsprosessen i totalentrepriser frem mot arbeidsgrunnlag for de enkelte fag, koordinert mot fremdrift, myndighetskrav, prosjekt- og kontraktkrav, innkjøp og beslutningsplaner. Det vil si hovedansvar for å påse at prosjektet prosjekteres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, samt kontraktens spesifikke krav til kvalitet, plan og økonomi. Prosjekteringsleder er kontrakteier for prosjekteringsgruppen.

Korrespondanse og kontakt med byggherre og rådgivergruppen er en del av oppgavene i stillingen. Prosjekteringsleder vil sammen med prosjektleder også ha ansvar for å ivareta AF Gruppens forretningsmessige interesser i prosjekteringsarbeidet.

 • Delta i prosjektutviklingsfasen
 • Kontrahere og administrere konsulentbistand
 • Ansvarlig for koordinering av prosjekteringsgruppen
 • Ansvarlig/koordinator for prosjektering opp mot kontrakt og lov- og forskriftsbestemmelser, i forhold til kostnadsprognoser og ikke minst mot beslutningsgrunnlageneØkonomi- og forretningsmessig forståelse.
 • Kunnskap om prosjekteringsprosessen og det å jobbe i/mot prosjekteringsgruppen. Må ha grunnleggende forståelse for kontraktsadministrasjon, endringshåndtering etc.Må ha minimums 2 års relevant erfaring og minimum 8 år i bransjen.
 • Bred erfaring som rådgiver eller annen funksjon som jobber tett opp mot prosjekteringsprosessen kan kompensere for kravet om erfaring som prosjekteringsleder.
 • Erfaring som prosjekteringsleder hos entreprenør/byggherre og/eller rådgiver.
 • Grunnleggende forståelse og kunnskap om plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og offentlig saksgang. Du bør ha solid faglig kompetanse innenfor ett eller flere bygningsfag. (dvs. bakgrunn fra byggebransjen innenfor f.eks. RIB, ARK, RIV, RIE etc. som rådgiver, eller innenfor de samme fagene som entreprenør)

Kvalifikasjoner:

 • Økonomi- og forretningsmessig forståelse.
 • Grunnleggende forståelse og kunnskap om plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og offentlig saksgang.
 • Du bør ha solid faglig kompetanse innenfor ett eller flere bygningsfag. (dvs. bakgrunn fra byggebransjen innenfor f.eks. RIB, ARK, RIV, RIE etc. som rådgiver, eller innenfor de samme fagene som entreprenør)
 • Kunnskap om prosjekteringsprosessen og det å jobbe i/mot prosjekteringsgruppen. Må ha grunnleggende forståelse for kontraktsadministrasjon, endringshåndtering etc.
 • Erfaring som prosjekteringsleder hos entreprenør/byggherre og/eller rådgiver.
 • Må ha minimums 2 års relevant erfaring og minimum 8 år i bransjen.
 • Bred erfaring som rådgiver eller annen funksjon som jobber tett opp mot prosjekteringsprosessen kan kompensere for kravet om erfaring som prosjekteringsleder.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Kontaktpersoner:

Sigrunn Wangen Lid

Personalsjef

+47 995 000 43

SigrunnWangen.Lid@afgruppen.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: